Ακαρνανικά Νέα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-twinning από το Δημοτικό Σχολείο Δρυμού (Video)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε και Στ τάξεων του ΔΣ Δρυμού συμμετείχαν φέτος για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο Our Green Podcast. Το πρόγραμμα ήταν εναρμονισμένο με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και συγκεκριμένα με το στόχο 13 – Δράση για το κλίμα.  Σκοπός του προγράμματος ήταν […]