Ακαρνανικά Νέα

Αθ.Κασόλας: “Προχωράει το έργο του Τουριστικού αγκυροβολίου Βόνιτσας”

Προχωράει το έργο του Τουριστικού αγκυροβολίου Βόνιτσας , ενός έργου ενταγμένο στο ΠΔΕ για τον ελλιμενισμό 106 μικρών κατά πλειοψηφία σκαφών. Η νέα δημοτική αρχή σκέφτεται την επέκταση του αγκυροβόλιου σε 270 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αφού βρεθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμο και λειτουργικό . Απομακρύνθηκε ήδη μεγάλο μέρος των […]

ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Για να μάθουν οι δημότες πως διαχειρίζονται τα λεφτά που δόθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικού ποσού 400.000€

ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κασόλας Αθανάσιος : Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 5-3-21 με τις υπ’ αριθμ. 58/2021 και 59/2021 αποφάσεις, αποφασίστηκε η απευθείας διαπραγμάτευση μετά από πρόταση του δημάρχου κ. Αποστολάκη, δυο έργων συνολικού προϋπολογισμού 334.000€. Οι προσκλήσεις αυτές απεστάλησαν μόνο σε έναν υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να πρόκειται για εξειδικευμένο αντικείμενο, καθώς πρόκειται για ένα […]