Ακαρνανικά Νέα

Δημιουργούμε ισχυρή ανάπτυξη στον δήμο μας”

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και συγκεκριμένα στο CITYHUB.

Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προγράμματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ σε μια σειρά από σημαντικά έργα που ήδη υλοποιούνται αλλά και σε όσα εντάσσονται στο σχέδιο ανάπτυξης που έχουμε καταρτίσει για την επόμενη περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα:

Έργα και μελέτες στον τομέα του τουρισμού.

Έργα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Εργα για την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Τα καλύτερα και σημαντικότερα είναι μπροστά μας και είμαστε εδώ, παρόντες στις προκλήσεις της εποχής, με συγκεκριμένο σχέδιο για να τα πετύχουμε!

Δύναμη Πολιτών… Συνεχίζουμε!

#Αποστολάκης #δύναμη_πολιτών #Συνεχίζουμε #δήμος_ακτίου_βόνιτσας #ΤΑΝΕΑ #CITYHUB