Ακαρνανικά Νέα

Έγινε και αυτό. Ο κ. Κασόλας καταψήφισε το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 10.504.806,8 ευρώ. Το έργο όμως δημοπρατείται κανονικά.

Παρά τις …φιλότιμες προσπάθειες του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, κ. Κασόλα ο οποίος καταψήφισε την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης σε ότι αφορά το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» τελικά το έργο εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε καθώς τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα στην συνεδρίαση ψήφισαν υπέρ (Βίτσας Δημήτριος, Καλαντζής Ανδρέας, Τσακάλης Κωνσταντίνος και η παράταξη “Συμφωνία Ελπίδας” με τον εκπρόσωπο της Μυλωνίδη Ευθύμιο).

Ειλικρινά η εμμονή του κ. Κασόλα να προσπαθεί να κόψει έργα από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα έργο που αφορά τον τόπο του, το Μοναστηράκι, χρίζει μελέτης και αντιμετώπισης.

Ο κύριος Κασόλας στην τοποθέτηση του είπε ότι είναι υπέρ στο να γίνει το έργο αλλά έκρινε ανώριμη την μελέτη και για αυτό τον λόγο το καταψήφισε. Μάλιστα τόνισε πως αν γινόταν η ίδια διαδικασία 6-7 μήνες αργότερα, δηλαδή μετά τις εκλογές τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Σε ότι λοιπόν αφορά την μελέτη η οποία σύμφωνα με τον κ. Κασόλα είναι ανώριμη, η απάντηση ήρθε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Φιώρου Πολυξένη η οποία τόνισε:

‘’ Θα ήθελα να ενημερώσω Την Επιτροπή, ότι το έργο είναι απόλυτα ώριμο μελετητικά, και μάλιστα εντάχθηκε προς χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης με συγκριτική αξιολόγηση σειράς κριτηρίων βαθμολόγησης, λαμβάνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία κατάταξης. Το έργο διαθέτει πέραν των άλλων θετική γνωμοδότηση, βάσει πληρότητας μελέτης και λοιπών απαραίτητων στοιχείων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για δημοπράτηση με βάση το σύστημα μελέτης-κατασκευής του άρθρου 50 του ν. 4412/2016.

Το ενταγμένο έργο διαθέτει την αρ. πρωτ. 195953/07-02-2012 Α.Ε.Π.Ο. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» από την ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) της Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Σημειώνεται πλέον πως για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Βόνιτσας επιβλήθηκαν αρχικά με την Κ.Υ.Α. 107007/18-05-1998 Περιβαλλοντικοί Όροι που τροποποιήθηκαν με την Κ.Υ.Α. 142969/15-07-2005 και τέλος ανανεώθηκαν, τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με την προαναφερόμενη αρ. πρωτ. 195953/07-02-2012 Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Για ενημέρωση σας, απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα , αποτελεί εκτός της ωριμότητας της μελέτης την οποία αυταπόδεικτα την διαθέτει, η ύπαρξη υποχρεωτικά ΑΕΠΟ, αλλιώς δεν ήταν επ’ ουδενί επιλέξιμο.’’

Τώρα σε ότι αφορά την χρονική συγκυρία στην οποία γίνεται η δημοπράτηση θα θέλαμε να τονίσουμε στον κ. Κασόλα ότι το γεγονός ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο δεν σημαίνει πως σταματάμε ως Δημοτική Αρχή να τρέχουμε και να προσπαθούμε να παίρνουμε έργα για τον Δήμο μας και για τους Δημότες μας.

Άλλωστε είμαστε σίγουροι πως εμείς θα είμαστε αυτοί που θα υλοποιήσουμε και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023…

Για το έργο ο Αντιδήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας κύριος Βίτσας Δημήτριος επισήμανε ότι πρόκειται για βασικό έργο υποδομής .Έργο που αναβαθμίζει τον οικισμό ,βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και δημιουργεί περαιτέρω συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να εντάξουν το έργο στο ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το Μοναστηράκι τόπο προορισμού και να το εντάξουμε στο τουριστικό περιβάλλον του Δήμου μας. Ευτυχώς που ακολουθήσαμε τον σωστό τρόπο και δεν ακούσαμε την δική σας πρόταση να εντάξουμε το έργο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης.

Αν συνέβαινε αυτό θα είχαμε μισό έργο γιατί τα χρήματα δεν θα έφταναν και θα χάνονταν 55χιλιομ.Αγροτικής Οδοποιίας που τώρα δημοπρατούμε. Είχαμε πει το 2021 που υποβάλλαμε τις προτάσεις έργων στο πρόγραμμα Τρίτσης ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τα δύο έργα και την αποχέτευση Μοναστηρακίου-Αναβάθμιση βιολογικού Βόνιτσας και Φωτοβολταϊκά (Οι λογαριασμοί βιολογικού στους δημότες όταν το έργο ολοκληρωθεί θα μειωθούν κατά 50 εώς 70 τοις εκατό) αλλά και την Αγροτική Οδοποιία.

Αυτό σήμερα γίνεται πραγματικότητα χάρη στη γνώση και την εμπειρία του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.