Ακαρνανικά Νέα

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Καινοτομίας. Ο Μηχανισμός εναρμονίζεται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και αναμένεται να καταστεί ο επιχειρησιακός βραχίονας συντονισμού, παρακολούθησης, υποστήριξης και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της, µε βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Ο Μηχανισμός αναμένεται να συνεισφέρει άμεσα στην υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των κοινωνικών πολιτικών καθώς και όποιων άλλων απαιτήσεων αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για τον συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση-υποστήριξη και τη δικτύωση-διασύνδεση των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και των πολιτών με όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια.
Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Δυτικής Ελλάδας θα ερευνά και θα χαρτογραφεί τις ανάγκες και τις εξελίξεις σε θέματα κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Σκοπός του είναι:
Η ενίσχυση

 • Του πολίτη που αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια
 • Των κοινωνικών δραστηριοτήτων υποστήριξης των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων
  Η καταγραφή
  -Των δράσεων της Περιφέρειας
  -Των δραστηριοτήτων των κοινωνικών φορέων
  -Των αναγκών των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά πολιτών
  -Των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης της Π∆Ε
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.socialpolicy-pde.gr ή να επικοινωνήσετε στο παρακάτω email:[email protected]

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής θα πραγματοποιηθεί η πρώτη έρευνα πεδίου που θα αφορά στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της. Η ενεργειακή κρίση πλήττει έντονα την καθημερινότητα των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας και κατανοώντας πως η ενέργεια αποτελεί ένα βασικό αγαθό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιχειρεί να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα με σκοπό να εφαρμοστούν κοινωνικές παρεμβάσεις ανακούφισης και προστασίας των πολιτών.
Η έρευνα έχει ως στόχο, την εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσο είναι ανθεκτικά στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινή τους δαπάνη καθώς επίσης και οι καθημερινές τους λειτουργίες. Παράλληλα, η αξιολόγηση στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέλλον.
Η έρευνα θα είναι ενεργή για το χρονικό διάστημα από 14/06/22 έως και 01/07/22.
Το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της έρευναςείναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού Κοινωνικής Πολιτικής www.socialpolicy-pde.gr.
Οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα για τα νοικοκυριά μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο link: https://socialpolicy-pde.gr/erotimatologio-energeiakis-krisis-noikokyrion/
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα για τις επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο link: https://socialpolicy-pde.gr/erotimatologio-energeiakis-krisis-epicheiriseon/