Η Δημοτική αρχή για άλλη μια φορά ακολουθεί τις επιταγές ,που προτάσσει η σύγχρονη εποχή και οι απαιτήσεις της. Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου έγινε η πρώτη συνάντηση -διαβούλευση, μεταξύ του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας κ. Γεωργίου-Θεόδωρου Αποστολάκη,των στελεχών του Δήμου και της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. , η οποία αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ΤΑΠΤοΚ – LEADER» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 του στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 και η οποία αποφασίστηκε από το Δ.Σ της Κυριακής 20/11/2022.

Μέριμνά μας, με την ένταξη μας σε αυτό το πρόγραμμα είναι η ενίσχυση όλων των τομέων ,οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική, τουριστική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του ΤΟΠΟΥ μας.

Με την ένταξή μας στο Νέο Πρόγραμμα της Τριχωνίδας Α.Ε στοχεύουμε στα κάτωθι:

Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα:
✓Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
✓Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων.
✓Ενίσχυση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου (καταλύματα, ξενοδοχεία , εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού ).
✓Φυσικά την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού ,καθώς και την ενίσχυση της. βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας

Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα :
✓ Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό , όπως παιδικοί σταθμοί , χώροι άθλησης , πολιτιστικά κέντρα.
✓Φροντίδα για την ενίσχυση βασικών υπηρεσιών ,που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μειονοτικών ομάδων.
✓Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure”, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών(πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.)

Ακολουθούμε τις σύγχρονες εξελίξεις !
Με αρωγό την εμπειρία μας, στοχεύουμε στην αναβάθμιση των παλιών επιχειρήσεων και στην ίδρυση νέων στο Δήμο μας!
Δύναμη Πολιτών , Δύναμη Πολιτισμού!

             Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας 
       Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης.