Ακαρνανικά Νέα

Εντάχθηκε το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του Ε.Π. Αλιείας και θάλασσας ‪2014-2020», προϋπολογισμού 220.000,00 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ). Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Αφορά στη μελέτη και το σχεδιασμό της ανάπλασης δύο πλατειών στην Πλαγιά της Αιτωλοακαρνανίας -Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.

Εμβαδόν πλατείας στο κέντρο του οικισμού της Πλαγιάς : 407,217 τμ. Πλατεία Α

Εμβαδόν Πλατείας με Αμφιθέατρο: 1104,06 τμ. Πλατεία Β

Στην πλατεία Α (πλατεία στο κέντρο της Πλαγιάς) χρησιμοποιήθηκε ο κύκλος ως βασικό στοιχείο του σχεδιασμού. Ένας κύκλος που ανοίγει και συνδιαλέγεται με τις δημόσιες πλευρές της πλατείας καλώντας τον περαστικό να την επισκεφθεί, ενώ κλείνει προς την πλευρά που γειτνιάζει με ιδιωτική ιδιοκτησία.

Ένας κύκλος που αγκαλιάζει τους ανθρώπους αλλά και τα υπάρχοντα δέντρα της πλατείας . Ο κεντρικός πλάτανος, αποτελεί σημείο αναφοράς του σχεδιασμού . Γύρω από κάθε δέντρο (πλάτανος, μουριά, μάης) σχεδιάστηκαν καθίσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ανοιχτές μπεζ και γκρι αποχρώσεις .Το πλάτος του καθίσματος 47 εκ. και το ύψος του 48 εκ. Γύρω από το βασικό σχεδιασμό του κύκλου – βασικό σχήμα της πλατείας ,μικρές ζώνες και δύο διαφορετικά υλικά (τσιμεντόπλακα ψηφίδα και γκαζόν) ενισχύουν την καμπυλότητα του βασικού σχήματος ενώ αποτελούν ταυτόχρονα ζώνη κίνησης και διαδρομή διέλευσης .Ως κύριο δάπεδο της πλατείας προτείνετε τύπος τσιμεντόπλακας γυαλισμένος , διαστάσεις 0,40 εκ. * 0.40 εκ. Το γκαζόν είναι τύπου ουγκάντα.

Στην πλατεία Β πλατεία (πλατεία με αμφιθέατρο) λήφθηκε υπόψη ο υπάρχων σχεδιασμός των κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδιασμού ήταν ο σαφής σχεδιασμός χώρου – ορχήστρας για παρουσίαση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών και πλήθους άλλων εκδηλώσεων χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζεται η μεγάλη έκταση που ήδη έχει δοθεί στη συγκεκριμένη πλατεία. Η ταυτόχρονη θέαση από κάθε σημείο της πλατείας προς τη θάλασσα και τη γειτονική Λευκάδα, πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει απρόσκοπτα από κάθε σημείο της πλατείας .Έτσι , παρέμεινε το ένα και ενιαίο επίπεδο. Χωρίστηκε όμως με βάση τα υλικά και τα χρώματα των δαπέδων .Ώστε σε μία μικρότερη εκδήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τον κεντρικό κύκλο, σε μία μεγαλύτερη μπορεί να εντάξει και το ημικύκλιο στις ανάγκες της ,ενώ σε μια ακόμα μεγαλύτερη μπορεί να διευρυνθεί προς τα έξω .

Παραδοτέα πράξης : Δημιουργία ολοκληρωμένων πλατειών

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης : Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 31/5/ 2021

Ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται 29/11/2022

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης δέσμευσης (σύμβαση) του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/8/2021

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ