Ακαρνανικά Νέα

Την ένταξη του Δήμου μας στην πράξη «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Δήμων Αμφιλοχίας και Ακτίου – Βόνιτσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πράξης που αφορά την μελέτη (ΟΧΕ) της οποίας υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, ανέρχεται στα 37.200 ευρώ. Η ολοκλήρωση της πράξης θα γίνει έως τις 31/12/2023. Έτσι το 2024 θα ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις για την ολοκλήρωση των έργων.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.

Στόχο των ΟΧΕ Δήμου Ακτίου Βόνιτσας αποτελεί ο Αμβρακικός κόλπος και η προστασία, ανάδειξή/ αξιοποίησή του ως κοινού στοιχείου βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, η ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση του παράκτιου τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ορεινή ενδοχώρα, η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και ιδίως της κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος , , της οποίας η παρούσα πράξη αποτελεί τον προπομπό, ο Δήμος μας στοχεύει στο να προσδώσει σημαντική αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες αξιοποιώντας το κρυμμένο δυναμικό, που διαθέτουν το φυσικό περιβάλλον του , αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του.

Μερικά από τα έργα που αφορούν τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 (ΕΣΠΑ) που θα ξεκινήσει εντός του 2023 είναι και τα κάτωθι:

 1. Αξιοποίηση του υδατορέματος Μοναστηρακίου και του καταρράκτη Σεπετού
 2. Θεματικό πάρκο ναυμαχίας Ακτίου
 3. Καταδυτικό πάρκο Πογωνιάς
 4. Βοτανικός κήπος Δρυμού
 5. Μπραντ νειμ (Βrand name)
 6. Σχολές εκπαίδευσης ως προς τον Τουριστικό τομέα του Δήμου
 7. Αλιευτικά καταφύγια
 8. Θρησκευτικός Τουρισμός –περιήγηση στα Μοναστήρια του Δήμου μας
 9. Νεοφυείς επιχειρήσεις , που αφορούν τους νέους επιστήμονες
 10. Δράσεις ανάπτυξης πεζοπορικού τουρισμού 140 χλμ. και αναρρίχησης σε όλο τον Δήμο
 11. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων , όπως πλατειών και πάρκων σε όλα τα Τοπικά μας Διαμερίσματα . Με αρωγό την εμπειρία μας ,στοχεύουμε στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και εργασιακής απασχόλησης του ΤΟΠΟΥ και των ΔΗΜΟΤΩΝ μας. Βασιζόμενοι σε κοινωνικούς όρους βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Δύναμη Πολιτών , συνεχίζουμε με όραμά μας την ανάπτυξη του Δήμου μας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας!