Ακαρνανικά Νέα

Μια ακόμα σημαντική επιτυχία για τον Δήμο μας είναι η ένταξή του στο Τ.Π.Σ ( Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο).Η απόφαση δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 17/12/2021, με αριθμ.ΥΕΠΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , της βιοποικιλότητας,της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων και εν γένει της ορθολογικής οργάνωσης του χώρου με όρους βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Το μέγεθος της επιτυχίας ένταξης στο Τ.Π.Σ φαίνεται από το γεγονός ότι είμαστε μέσα στους τρεις δήμους από τους εφτά του νομού Αιτ/νίας που εντάχθηκαν μαζί με όλες μας τις Δημοτικές Ενότητες,καθώς και στους 136 από τους 332 της χώρας.Η εκπόνηση των μελετών των Τ.Π.Σ χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΤΑ 075.

Σημειώνουμε ότι την περίοδο 2007-08 ο τότε Δήμος Ανακτορίου είχε ενταχθεί στο Γ.Π.Σ ( Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ), όπου είχε συμβασιοποιήσει και είχε ολοκληρώσει την α’ φάση το 2010 .Δυστυχώς το όλο εγχείρημα ακυρώνεται το 2012. Το 2017 γίνεται η επανένταξη του πρώην Δήμου Ανακτορίου στο Γ.Π.Σ ,όπου κ πιστεύουμε στην ολοκλήρωση του (β’ φάση), σε διάστημα ενός έτους .

Η νέα επιτυχία του Δήμου μας στην ουσία αφορά την ένταξη των άλλων δυο ΔΕ ( Παλαίρου και Μεδεώνος ) στο Τ.Π.Σ, όπου σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα ολοκληρωθεί εντός διετίας .

Τα παραπάνω Πολεοδομικά Σχέδια που αναμένονταν εδώ και χρόνια, αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης, τα οποία ορίζουν τον καθορισμό των χρήσεων γης, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης για τον δήμο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για τα επόμενα 20 και πλέον χρόνια.

Σε ότι αφορά στις οχλούσες δραστηριότητες αυτές θα μπορούν πλέον να χωροθετούνται σε συγκεκριμένες-ορισμένες περιοχές.Όλο αυτό το εγχείρημα θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας.

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας