Ακαρνανικά Νέα

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

   Εν Βονίτση 2/6/1956 και 3/6/1957, Γυμναστικές επιδείξεις. Για αυτό το βίντεο δεν υπάρχουν λόγια, απλά παρακολουθήστε το.

Για την Αμφικτιονία

Ο Πρόεδρος                            Ο Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Ντόβας                      Στυλιανός Ντίνος