Ακαρνανικά Νέα

Η Δημοτική αρχή προέβη στην ολοκλήρωση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού και στην ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου, ενός ακόμη σημαντικού έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

Το έργο περιλαμβάνει 106 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών μήκους μέχρι 25 μέτρων. Επίσης,θα γίνουν τα παρακάτω έργα: – ενίσχυση θωράκισης του υφιστάμενου κυματοθραύστη μήκους περίπου 300 m – επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος σε μήκος 16,70 m.
•ράμπα ανέλκυσης/ καθέλκυσης σκαφών.
•κτιριακές υποδομές 300m2 (κτίριο γραφείων διοίκησης/ βοηθητικούς χώρους με υπαίθριο χώρο).
•πλήρως διαμορφωμένη χερσαία ζώνη (οδικό δίκτυο, θέσεις στάθμευσης, χώροι πρασίνου, ζώνη περιπάτου κ.α.) ,καθώς και υποστηρικτικά έργα.

Στην ίδια περιοχή , εκτελείται έργο από το τουριστικό Καταφύγιο έως τη χώρα, έργο που θα περιλαμβάνει άλλες 55 νέες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών.Αρα το σύνολο των θέσεων σκαφών στο λιμάνι της Βόνιτσας θα ανέρχεται σε 160 συνολικά.

Ακόμη , στο πόσο των 3.500.000 ευρώ θα προστεθεί επιπλέον το πόσο των 200.000 ευρώ για εργασίες ενίσχυσης της ηλεκτροδότησης του λιμένα,ΔΕΗ, την εγκατάσταση Φάρου, καθώς και για την επίβλεψη του έργου από τις ενάλιες αρχαιότητες.

Το έργο, έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προσέλκυση επισκεπτών.Επιπροσθέτως , χαρακτηρίζεται από όρους κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης.Συνάμα, θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας στους Δημότες ,αλλά και οικονομική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις τόσο του Δήμου μας, όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο αυτό, όμως προσπάθησε να το υποβαθμίσει και να το καθυστερήσει ο κ.Κασόλας, που για άλλη μια φορά ήθελε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να ανακοινώσει ψευδή στοιχεία, πριν προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.Εκτιμούσε ότι το έργο θα δοθεί σε ανάδοχη εταιρία με ποσοστό 1,22%, γεγονός που δε συνάδει με την πραγματικότητα και θα ήταν επιζήμιο για το Δημόσιο, καθώς σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον διαγωνισμό του συγκεκριμένου έργου προκύπτουν τα εξής:

1.Την έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών-αιτιολόγηση προσφοράς για το έργο «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 188001.1» Εκτιμώμενης αξίας 3.500.000,00 Ευρώ(με Φ.Π.Α. 24 % ).
2.Κηρύσσει σύμφωνα και με τον πίνακα μειοδοσίας ως προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “W.A.T.T. A.E.” με ποσοστό έκπτωσης 11,22% αφού οι εξηγήσεις του γίνονται αποδεκτές.Η λασπολογία και η μικροπολιτική δεν βλάπτει την Δημοτική Αρχή , αλλά τους Δημότες και την ανάπτυξη του Τόπου μας.

Διαπιστώνουμε , ότι όλοι οι όμοροι Δήμοι και μη επικροτούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που έχει κερδίσει η Δημοτική Αρχή προς όφελος των Δημοτών και του Δήμου μας , σε αντίθεση με τον κ. Κασόλα που τα υπονομεύει και δεν συμβάλλει στην επίτευξη τους και παράλληλα στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Βέβαια εν όψει των επερχόμενων εκλογών 8/10/2023 ,σε ενα χρόνο ακριβώς από σήμερα, αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα σκεφτεί ο κ. Κασόλας για να υπονομεύσει και να καθυστερήσει κάποιο από τα επόμενα έργα της Δημοτικής Αρχής.

Η Δύναμη Πολιτών ισοδυναμεί με την ανάπτυξη ,την πρόοδο και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών! Παρά τις δύσκολες συγκυρίες ,μεριμνά πρώτα για τη νεολαία, δίνοντας της διεξόδους για ένα καλύτερο αύριο , αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο της Τοπικής κοινωνίας!