Ακαρνανικά Νέα

Στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό έργο AISMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network από κοινού με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια της Πούλιας (Ιταλία).

Η αρχική έγκριση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 1,9εκ.€ για τη Δυτική Ελλάδα, αφορούσε την υλοποίηση κατασκευής τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση Γρίμποβο Ναυπάκτου και στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της νέας δημοτικής αρχής, αποφασίστηκε η κατασκευή αγκυροβολίου μικτής χρήσης στη θέση Βαριά Ναυπάκτου με χρονικό ορίζοντα την ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι την 11/07/2022. Είναι ευνόητο ότι προϋπόθεση της υλοποίησης του έργου ήταν και είναι η εκπόνηση και αδειοδότηση των αναγκαίων μελετών και η λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων που λόγω της φύσης του έργου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και χρονοβόρες.


Κατά τη φάση της αδειοδότησης του έργου υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις χωρίς υπαιτιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας, του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, οι οποίες καθυστερήσεις οδηγούσαν νομοτελειακά στην απένταξη του έργου.

Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου Ναυπακτίας και του Λιμενικού Ταμείου και στην κατεύθυνση διασφάλισης των ευρωπαϊκών πόρων για τη πόλη της Ναυπάκτου και μόνο, επέλεξε μια εναλλακτική πρόταση, πέτυχε την έγκριση της τροποποίησης από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος και εκπόνησε σε σύντομο χρονικό διάστημα μελέτη για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλεως της Ναυπάκτου η οποία εμπεριέχει σημαντικά έργα αστικής ανάπλασης, πρασίνου, εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευής παιδικής χαράς, συστημάτων ανίχνευσης οχημάτων/πεζών και παρακολούθησης κυκλοφοριακής κίνησης. κλπ.

Η μελέτη, είναι ολοκληρωμένη και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δύναται άμεσα να προχωρήσει στη δημοπράτηση των αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.790.000,00€ που θα αναβαθμίσουν το παραλιακό μέτωπο της Ναυπάκτου.


Παράλληλα, η μελέτη και οι αδειοδοτήσεις που αφορούν το έργο του αγκυροβολίου μικτής χρήσης στη Βαριά προχωρούν κανονικά, ώστε όταν ολοκληρωθούν και το έργο πλέον θα είναι ώριμο για δημοπράτηση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει σε πρόσκληση για να υποβληθεί και να χρηματοδοτηθεί το έργο στα πλαίσια του ΠΠΑ (Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) μετά από την έγκρισή του από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο το έργο του τουριστικού καταφυγίου χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά και εμπλουτίζεται η περιοχή με μια σειρά από συνοδά έργα ανάπλασης που θα δώσουν πνοή στο λιμάνι και την πόλη της Ναυπάκτου.


Μόνος στόχος όλων είναι, αφενός μεν να μην χάνονται πόροι για τις τοπικές κοινωνίες, τουναντίον να δαπανώνται δίνοντας υπεραξίες και αφετέρου να σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα ζωτικής σημασίας πάνω σε στέρεες βάσεις. Με αυτήν την επιδίωξη και στόχευση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ναυπακτίας συνεχίζουν την εποικοδομητική συνεργασία τους.