Ακαρνανικά Νέα

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ανακοινώνει την αναβολή (το συνέδριο θα γίνει σε άλλη ημερομηνία) του 1ο Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με θέμα: «Η συμβολή της απελευθέρωσης της Βόνιτσας στην διαμόρφωση του νέου Ελληνικού κράτους»

Το συνέδριο αναβάλλεται λόγο του μέτρου (ΦΕΚ Τεύχος A’ 138/05.08.2021 Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών) παράτασης απαγόρευσης μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση έως και τις 20 Άγουστου με πιθανότητα παράτασης και μέχρι τέλη Αυγούστου.
Το κάστρο της Βόνιτσας είναι προστατευμένος χώρος που ανήκει στις προαναφερθείσες περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να διακινδυνέψουμε την ασφάλεια του Κάστρου της Βόνιτσας.

Οι πιθανές ημερομηνίες του 1ο Επιστημονικού Συνεδρίου είναι η εβδομάδα από 13 έως 19 Δεκέμβριου 2021 (Η μάχη της Βόνιτσας στις 15 Δεκεμβρίου 1828) και η 4-5-6 Μάρτιου 2022 (επέτειος της απελευθέρωσης της Βόνιτσας από τους Τούρκους (5 Μαρτίου 1829).

Η νέα ημερομηνία του συνεδρίου θα εξαρτηθεί και από το επιδημιολογικό φορτίου του κορονοϊού που υπάρχουν την περίοδο διεξαγωγής του αλλά και από τα τότε μέτρα ασφαλείας που θα ισχύουν.

Μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου θα δωθεί η πρώτη η ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία της διεξαγωγής του συνεδρίου

Πιθανότερη ημερομηνία είναι στις 4-5-6 Μάρτιου 2022 . Με αυτή την εξέλιξη υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να πραγματοποιηθεί το συνέδριο στις 5-6 Μάρτιου ταυτόχρονα με τις εορτές για την απελευθέρωση της Βόνιτσας .

Η Έναρξη του συνεδρίου και στις δύο περιπτώσεις θα γίνει στο Κάστρο της Βόνιτσας και το η παρουσίαση της θεματολογίας του συνεδρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Βόνιτσας ( Κινηματογράφος Λαΐς).

Η θεματολογία του συνεδρίου θα παραμείνει η ίδια και η αντικατάσταση ομιλητών θα γίνει μόνο στην περίπτωση που κάποιος από τους εισηγητές δεν θα μπορεί να παραβρεθεί στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Το 1ο Επιστημονικο Συνεδριο Ιστορίας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας παραμένει υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου