Ακαρνανικά Νέα

ΒΙΟΚΑ Μοναστηρακίου

Είμαι ο πρώτος που τάσσομαι υπέρ του έργου. Το έργο αυτό το θέλαμε εδώ και πολλά χρόνια από το 2013 και στη συνέχεια το 2021 οταν γίνονταν οι υποβολές προτάσεων στο προγραμμα Τρίτσης το οποίο ο κ. Αποστολάκης δεν υπέβαλε και χάθηκαν άλλα 2 επιπλέον χρόνια. Προφανώς είχε άλλες προτεραιότητες, οποία προκύπτει από την με αριθμό 158/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τελικά τέθηκε εκτός των προτεραιοτήτων του ο Βιολογικός Μοναστηρακίου.

Με την υπ’ αριθμόν 158 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκε ο πίνακας προτεραιοτήτων για τα έργα που θα υποβάλλονταν για ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, το έργο Βιολογικός Μοναστηρακίου κατά τον κ. Αποστολάκη δεν αποτελούσε προτεραιότητα και έτσι τέθηκε εκτός του πίνακα προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα.

1) Ας μας εξηγήσει ο κ. Αποστολάκης πως ενώ αρχικά το έργο Βιολογικός Μοναστηρακίου είχε μελέτη – πρόταση για 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2013, στη συνέχεια το 2021 έφτασε η πρόταση στα 7.840.000 ευρώ σύμφωνα με δική του απόφαση το 2021 και τελικά κατέληξε στα 10.000.500 ευρώ. Μήπως έχει μεγαλώσει η απόσταση Μοναστηρακίου – Βονιτσας ;
Μήπως μπήκαν τόσο μεγάλα επιπλέον έργα που θα τριπλασιαστούν του κόστους του έργου ;
Το πολύ να κόστιζαν 1.000.000 ευρώ επιπλέον μαζί και με την αναβάθμιση της ΕΕΛ Βονιτσας.
Οφείλετε κάποιες πειστικές απαντήσεις για τις αδιαφανείς αυτές διαδικασίες .
2 ) Για ποιο λόγο επιχειρεί ο κ. Αποστολάκης να δημοπρατηθεί τόσο βιαστικά ένα έργο, χωρίς καμία μελετητική ωριμότητα (υποχρέωση του ανάδοχου η οριστική μελέτη, η μελέτη εφαρμογής και η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων -ΑΕΠΟ);
Μόνο και μόνο για μια προεκλογική φωτογραφία σε ένα χωριό που δε έγινε απολύτως τίποτα για 9 χρόνια .
3 ) Για ποιο λόγο δίνετε προκαταβολή 1.500.000€ στον εργολάβο σύμφωνα με την διακήρυξη και την ΕΣΥ , ενώ σε αντίστοιχα τέτοια έργα δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ;

Θέλουμε το έργο με τρόπο νόμιμο, πλήρη αδειοδότηση, εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και μελέτη με εύλογο και πραγματικό κόστος και όχι φουσκωμένο και δυσθεώρητο.
Όχι αδιαφανείς διαδικασίες και προεκλογικού χαρακτήρα δημοπράτηση, σε ένα χωριό που δεν κάνατε απολύτως τίποτα τα τελευταία 9 χρόνια
και είχατε μόνο έσοδα .

Βελτίωση Δρόμου Κατούνα -Λουτράκι

1) Για ποιο λόγο δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαλλοτριώσεις, ώστε να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει το έργο όπως δημοπρατήθηκε ;
2) Υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου μετά την πολύχρονη καθυστέρηση καθώς έχει δημοπρατηθεί ήδη από το 2019. Χάθηκε άλλη μια ολόκληρη δημοτική περίοδος.
Συνολικά 9 χρόνια…Οι ρυθμοί σας είναι απογοητευτικοί .
3)Γιατί ενώ αρχικά η μελέτη προέβλεπε πλάτος δρόμου 8,5 μ., μειώσατε το πλάτος ;
Υπάρχει πρόθεση να αλλάξετε ξανά το πλάτος του δρόμου, ώστε με την 2η τροποποίηση της μελέτης να είναι το ίδιο με το υπάρχον πλάτος του δρόμου;
Σε αυτή την περίπτωση δε θα μιλάμε για έργο, αλλά μια προεκλογικού χαρακτήρα εγκατάσταση εργολάβου για φωτογραφίες, έπειτα από 9 χρόνια, που στην ουσία δε θα είναι έργο .
Και θα υπάρχει αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε δημοπρατημένο έργο με οριστικό ανάδοχο .
Οι Κατουνιωτες δε ξεγελιούνται κ. Αποστολάκη…

ΥΓ 1: Το άγχος σας είναι πρόδηλο περισσότερο από κάθε άλλη φορά , ο χρόνος δεν σταματάει και μετράει αντίστροφα για εσάς ….
ΥΓ 2: Το επίπεδο τόσο το δικό μου, όσο και της δημοτικής μου ομάδας, δεν μου επιτρέπει να σας ακολουθήσω στην ολίσθηση σας (χρήζει παρακολούθησης και μελέτης που αναφέρατε στο δημοσίευμα σας).
Σίγουρα μετά τις εκλογές θα χρειαστείτε εσείς παρακολούθηση..
Παρόλο αυτά αν θέλετε να δημοσιεύσουμε το ΑΜΚΑ μας να δούμε τι φάρμακα πίνει ο καθένας μας ….Σίγουρα μετά τις εκλογές θα χρειάζεστε πιο δυνατή συνταγή …