Ακαρνανικά Νέα

Ας μην μάθουμε νέα μαθηματικά στην οικονομική επιτροπή Ακτίου – Βόνιτσας:
μπορεί να ανατεθεί έργο σε εργολάβο με 4,7% έκπτωση, ενώ υπήρχαν προσφορές με έκπτωση μέχρι και 30,29%, σε έργο προϋπολογισμου΄640.000 ευρώ;

Η υπόθεση αφορά το έργο της πεζογέφυρας προς την Αγία Παρασκευή Βόνιτσας.
Θυμίζουμε ότι το έργο αυτό είχε προκηρυχθεί αρχικά, πολύ κοντά στις εκλογές του 2019, με προϋπολογισμό 555.000 ευρώ. Στην πορεία προέκυψε, προέκυψε ότι ο προϋπολογισμός ήταν ανεπαρκής εξαιτίας προφανώς αστοχιών της μελέτης, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν σταδιακά όλοι οι εργολάβοι και ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος. Είχαμε μιλήσει τότε για μια «τρύπα στο νερό».
Το έτος 2020, το έργο επαναδημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 640.000 ευρώ.

Συμμετείχαν συνολικά πέντε εργολάβοι.
Υποβλήθηκαν οι παρακάτω προσφορές:
Α/Α Α/Α καταθ. Ποσοστό έκπτωσης Απόλυτη τιμή έκπτωσης
1 161526 30,29 % 193.856€
2 163260 17,56 % 112.384€
3 162148 16,07 % 102.848€
4 163972 13,75 % 88.000€
5 162948 4,70 % 30.080€

Σε προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, η δημοτική αρχή θεώρησε ότι οι τέσσερις πρώτοι προσφέροντες εργολάβοι, έπρεπε να δόσουν διευκρινίσεις για τις προσφορές τους, οι οποίες θεωρήθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές, παρότι οι τρείς από αυτές έχουν πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Η πρόσκληση εστάλη εν μέσω κορονοϊού, οι εργολάβοι δεν ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν απαράδεκτες οι προσφορές τους.

Έτσι, η δημοτική αρχή κατόρθωσε (διότι πρόκειται περί κατορθώματος) να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον εργολάβο που υπέβαλε προσφορά με έκπτωση μόλις 30.080 ευρώ, ενώ υπήρχαν άλλες τέσσερις πιο οικονομικές προσφορές, με εκπτώσεις που ξεκινούσαν από 88.000 ευρώ και έφταναν μέχρι τις 193.856 ευρώ!

Τονίζουμε ότι κριτήριο ανάθεσης ήταν η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.
Εν τέλει, μετά από έντονη αντίδρασή μας, το θέμα αναβλήθηκε για να επανεξεταστεί