Ακαρνανικά Νέα

«Λογαριασμοί ύδρευσης Κοινότητας Κατούνας»

Για περίπου 2,5 χρόνια και όλως τυχαία… προεκλογικά, είχαν σταματήσει να αποστέλλονται οι λογαριασμοί ύδρευσης στους κατοίκους της κοινότητας Κατούνας με το πρόσχημα της αλλαγής των υδρομετρητών. Οι εξηγήσεις που είχαν δοθεί δεν είναι πειστικές, παρότι ζητήσαμε και εγγράφως.

Η μη αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης επί πολλά τρίμηνα έχει σαν συνέπεια αφενός μεν να μην πληρώνονται οι λογαριασμοί του νερού από τους κατοίκους που δεν έχουν λάβει το έντυπο πληρωμής και αφετέρου όταν αποστέλλονται μεταγενέστερα, να διογκώνονται τα ποσά με προσαυξήσεις χωρίς να ευθύνονται οι πολίτες, όπως παρατηρήθηκε πρόσφατα που άρχισαν ν’ αποστέλλονται οι λογαριασμοί.

Ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση. Δεν μας δόθηκε και αντίθετα προβλήθηκαν αστείες δικαιολογίες, που δεν έκαναν κανέναν μας σοφότερο. Αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε δόλια μεθόδευση, με εκλογικό πρόσημο. Βέβαια, δυστυχώς οι δημότες παραλαμβάνουν τώρα τους τσουχτερούς λογαριασμούς των ανεξόφλητων προεκλογικών γραμματίων της δημοτικής αρχής.

Το δημοτικό συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρότασή μας:

1. Να αποστέλλονται όλοι οι λογαριασμοί σε όλους τους πολίτες του δήμου με τον ίδιο τρόπο χωρίς να εξαιρείται κανένας.

2. Να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις στους πολίτες που δεν είχαν ενημερωθεί διότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

3. Οι σωρευμένοι λογαριασμοί να πληρωθούν με άτοκες δόσεις για να διευκολυνθούν οι πολίτες.

Οι πολίτες πρέπει ν’ αποδώσουν τις πολιτικές ευθύνες σε αυτούς που τους ταλαιπωρούν και τους εμπαίζουν, σε αυτούς που έχουν αφήσει τα χωριά της δημοτικής ενότητας Μεδεώνος στο έλεος του Θεού!

«Συμφωνία Ελπίδας»

Ανακοίνωση για το Δημοτικό Συμβούλιο της 12.07.2021 (1/2). Θα ακολουθήσει και νέα ανακοίνωση

Η σχετική συζήτηση από 01.53.20: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225586572066761&id=1101724574