Ακαρνανικά Νέα

Στο δημοτικό συμβούλιο της 15/6/2021 συζητήθηκε το ζήτημα της προσχώρησης του Δήμου μας στον νέο ΦΟΔΣΑ Αιτωλοακαρνανίας.

Υπό την προεδρία του κ. Αθ. Κασόλα στο ΦΟΔΣΑ που λειτουργεί σήμερα, υπήρξε προ δύο περίπου μηνών διακήρυξη διαγωνισμού ύψους 8.700.000 ευρώ περίπου, με αντικείμενο τη λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα χρόνια, η οποία καταγγέλλεται από τεχνική εταιρεία ως φωτογραφική!

Από την πλευρά μας, καταγγείλαμε την διακήρυξη αυτή δημόσια ως υπερκοστολογημένη και περιέχουσα όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, χωρίς εύλογη αιτία.

Το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή που εξέτασε σε πρώτη φάση την προσφυγή απέρριψε αυτήν, ουδόλως μεταβάλει τις θέσεις μας.

Εκφράζουμε δημοσίως την αγωνία μας για θέματα διαφάνειας, αλλά και για την εν γένει κατάσταση στο ΧΥΤΑ, καθώς μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών εναποτίθενται στην περιοχή της Παλαίρου, χωρίς να έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης συμπλέει με τη δημοτική αρχή, συνεχίζοντας το ίδιο καθεστώς λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ, με την ίδια εταιρεία και με ανάλογες υπερκοστολογήσεις. Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή παρέμεινε στη θέση του με την ψήφο του κ. Πάντα, ο οποίος αν και διαφοροποιήθηκε από την παράταξή του σε ένα θέμα μείζονος σημασίας, παραμένει μέχρι σήμερα στη θέση του Αντιδημάρχου.

2. Στην αρχή της συνεδρίασης, επισημάναμε στον κ. Δήμαρχο ότι:

– Στο Μοναστηράκι έχει δημιουργηθεί καθεστώς αυθαίρετης συγκέντρωσης αδρανών υλικών στην περιοχή πλησίον του Παντοκράτορα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το ίδιο το μνημείο, αλλά και τα υλικά αυτά να διατίθενται αδιαφανώς σε εργολάβους και ημετέρους. Σημειώνουμε ότι πρόκειται για υλικά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η προσπάθεια του κ. Δημάρχου να προσποιηθεί ότι αγνοεί το ζήτημα θυμίζει τη γνωστή λαϊκή φράση με αυτόν που φτύνουν και ισχυρίζεται ότι βρέχει.

– Στο ιστορικό κέντρο της Βόνιτσας υπάρχει μια απαράδεκτη κατάσταση με τα ημιτελή έργα εκεί, με προεξέχουσες μπετόβεργες και γωνιώδεις σχηματισμούς άκρως επικίνδυνους, ιδίως για τα μικρά παιδιά. Ο κ. Δήμαρχος μας απάντησε ότι έχει μήνες να επισκεφτεί την πλατεία Ανακτορίου…