Ακαρνανικά Νέα

1) Ασφαλτική συντήρηση δρόμων Μοναστηράκιου :

Ασφαλώς θέλουμε να γίνουν έργα στο χωριό μας και σίγουρα τα επικροτούμε αν και έχει να γίνει το παραμικρό για πάρα πολλά χρόνια μόνο αυτή η δωρεά της εταιρίας Μυτιληναιος που σκοπίμως απέκρυψε ο δήμαρχος για να παρουσιάσει δήθεν έργο στο Μοναστηράκι .
Και σκοπίμως καθυστερεί η ανάρτηση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς , ενώ άλλες που βιάζεται ο δήμαρχος αναρτώνται μετα απο μια ώρα….
Οφείλει να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη στους κατοίκους του Μοναστηρακίου .

Είναι τουλάχιστον ανέντιμο, αν όχι προσβλητικό για τη νοημοσύνη των κατοίκων του Μοναστηρακίου η απόκρυψη της δωρεάς της εταιρείας Μυτιληναίος και η δήθεν στρώση των δρόμων με δημοτικα λεφτά .

2) Ανάπλαση κοινοχρήστων χωρών για την τοπική ανάπτυξη Τρυφου , Αχύρων ,Θυρρειου, Μοναστηρακιου :

Σύμφωνα με το άρ. 25 του ν.3468/2006 όπως ισχύει,
Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος ΑΠΕ εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

Ήταν λοιπόν υποχρεωμένος σύμφωνα με το νόμο να τα διαθέσει στις τοπικές κοινότητες που εντός των ορίων των οποίων βρίσκονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δηλαδή Τρύφου, Αχυρών, Μοναστηρακίου και Θυρρειου και όχι από επιλογή του . Γιατί αν όντως ήθελε να τα διαθέσει αλλά χρήματα σε αυτές τις τοπικές κοινότητες θα το έκανε με ίδιους πόρους του δήμου όπως έκανε άλλου .

Ας μας απαντήσει ο κ. Αποστολάκης γιατί από το 2019 που συνδέθηκαν τα αιολικά πάρκα δεν έχει εισπράξει το ειδικό τέλος και πού πήγαν αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το elataen.Maps.arcgis για το χρόνο σύνδεση τους και την εγκατεστημένη ισχύς τους που παραθέτουμε παρακάτω .

3 )Τουριστικό καταφύγιο ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Σύμφωνα με την 228/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ο πρόεδρος της κ. Αποστολάκης κάλεσε σε δικαίωση τον εργολάβο που έκανε τη μεγαλύτερη έκπτωση 13,78% για το τουριστικό καταφύγιο Βόνιτσας και στη συνέχεια απέρριψαν την προσφορά του ως ασυνήθιστα χαμηλή, μετά πήγαν στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο με ποσοστό 11,22% και τον κάλεσαν για δικαιολογησει την προσφορά του για να τον απορρίψει και αυτόν , να πάει στον υποψήφιο ανάδοχο με έκπτωση 1,22%.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Αποστολάκης αποστρέφεται τις μεγαλες εκπτώσεις στους διαγωνισμούς για τους δικούς του λόγους. Ας εξηγήσει όμως στους πολίτες γιατί προκαλεί ζημιά στο δημόσιο συμφέρον (13.78-1.22) X3000000= 376800 € χρήματα ΠΔΕ και ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την τακτική.

Οδηγεί το έργο σε περιπέτειες και καθυστερήσεις με ξεκάθαρη δικη του υπαιτιότητα γιατί θέλει να επιλέξει εργολάβους.
Ένα έργο που το θέλει όλη η κοινωνία της Βόνιτσας που βγήκε μετά από 30 χρόνια και το έχουμε υπερψηφίσει παντού , με νόμιμο όμως τρόπο να δημοπρατηθεί .

ΥΓ1: Δεν περιμένουμε να απαντήσει σε κατι συγκεκριμένο όπως και στα εν λόγω βίντεο που άλλα ρωτάμε αλλα απαντάει.

Για το Κύμα Αλλαγής

Κασόλας Θανάσης.