Ακαρνανικά Νέα

Κατατέθηκαν από την παράταξη μας οι υπαριθμον 15432-15433/26-11-2021 αιτησεις για κοστολογημένη πρόταση μας που αφορούσε την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό περίπου 33% σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας .

Η μείωση μας αυτή εδράζονταν σε 3 αξονες 1) δημοτική αποκομιδή απορριμμάτων 2)αναβολή του περιβαντολογικού τέλους των 20 €/ τόνο 3) μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων από 1/1/22 καθώς ο δήμος θα πληρώνει στο ΦΟΔΣΑ 6,5€/ τόνο λιγότερα.
Σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021 τα πραγματοποιηθεντα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 829.213,55€ και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 730.824.51€ δηλαδή περίπου +100000€

Δυστυχώς η δημοτική αρχή του κ Αποστολάκη δεν δέχθηκε την πρόταση της παράταξης μας σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τους δημότες μας με τις μεγάλες αυξήσεις σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος, και βρήκε αρωγό στην προσπάθεια της αυτή τα μέλη της παράταξης <<Συμφωνία Ελπίδας>> της ελάσσονας αντιπολίτευσης εκτός της κυρίας Σαπλαουρα, που έλειπε από την αρχή της συνεδρίασης ,που ψήφισαν παρών και βοηθώντας ουσιαστικά έτσι την δημοτική αρχή να περάσει η πρόταση της και να μην μειωθούν τα δημοτικά τέλη ,καθώς εγκρίθηκε από το ΔΣ με ψήφους 11-9 η πρόταση της δημοτικής αρχής.

Από αύριο οι δημότες ξέρουν ποιοι ψήφισαν να μην μειωθούν τα δημοτικά τέλη και έχουν ονοματεπώνυμο και είναι οι παρατάξεις της δημοτικής αρχής του κ Αποστολάκη και ελάσσονα αντιπολίτευση του κ Μασούρα.

Yπερ της πρότασης μας για μείωση των τελών ψήφισε και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος κ. Καρέλου Αθηνά.

Για την δημοτική ομάδα Κύμα αλλαγής
ΚΑΣΟΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ