Ακαρνανικά Νέα

Εγκρίθηκε η αναστήλωση του κοινωνικοοικονομικού Κέντρου Πλαγιάς , του οποίου είχε συνταχθεί μελέτη το 2019. Ενώ αρχικά είχε προταθεί για ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημο, τελικά και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες καταφέραμε και το εντάξαμε νωρίτερα στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ( Π.Δ.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το ποσό του 1.120.000,00 € .

Το κτίριο θα διαθέτει μεγάλη και σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο αποδυτηρίων καθώς και τους ανάλογους υγειονομικούς χώρους. Η αίθουσα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια που θα πραγματοποιούνται στο Δήμο μας.

Ένα μεγάλο έργο , όχι μόνο για την Κοινότητα Πλαγιάς αλλά για ολόκληρο το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. Για να φτάσουμε όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα ο Δήμος προέβη στις ακόλουθες ενέργειες :

Στις 17/5 /2019 ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι το κτίριο δεν υπόκειται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στις 24/5/2019 εγκρίθηκε η διενέργεια από την εφορεία Αρχαιοτήτων, έπειτα από σχετική αδειοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Στις 29/5/2019 υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων έδωσε σύμφωνη γνώμη για τις εργασίες αποκατάστασης και επισκευής.

Στις 17/11/2020 εκπονήθηκε Μελέτη Στατιστικής αποκατάστασης του κτιρίου. Στις 15/2/2021 έγινε τακτοποίηση των κτιρίων εντός της έκτασης του εμπορικού κοινωνικού κέντρου και τακτοποίηση των κτιρίων που εκμισθώνονται από ιδιώτες.

Δεν θα μπορούσε να μην σημειώθηκε η μεγάλη συνεισφορά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην όλη προσπάθεια. Για αυτό ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.