Ακαρνανικά Νέα

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κομπωτης προχώρησε ο δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας κ. Αθανάσιος Κασόλας με τον ανάδοχο του έργου .

Το έργο είναι προϋπολογισμου 600000€ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» για Υποδομές παροχής νερού σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/Γρ ΓΓΦΠΥ/59288/1371/15-03-2023 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας –Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης αποβλήτων, εγκρίθηκε η Υπαγωγή του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης.

Το έργο έχει προθεσμία αποπεράτωσης 12 μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης .