Ακαρνανικά Νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τη συνεδρίασή του της 7/11/2022, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών του σχετικά με τα οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων σε συνθήκες μείωσης της δικηγορικής ύλης και αύξησης του κόστους ζωής, αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Λευκάδας από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, με αιτήματα:

1.- την ματαίωση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από την 01/01/2023,

2.- την κατάργηση, άλλως μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες,

3.- την επέκταση απαλλαγής των επιτηδευματιών από τον ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ,

4.- την επίλυση του τεράστιου προβλήματος καθυστέρησης στην καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας,

5.- την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

6.- την καθιέρωση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες για τον αγοραστή, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού αντικειμένου,

7.- την επίλυση οικονομικών θεμάτων των εμμίσθων δικηγόρων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ