Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου η παρούσα μελέτη που αφορά την αποκατάσταση ζημιών, στην οδοποιία της Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, που προκλήθηκαν κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, συνολικού προϋπολογισμού 745.000,00 ευρώ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Δ.Ε. Παλαίρου, είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο όλης της περιοχής.

Δρόμοι έχουν γίνει απροσπέλαστοι από την δημιουργία αυλακώσεων κατά πλάτος της οδού αλλά και λόγω των φερτών υλικών που έχουν εναποθετηθεί στο οδόστρωμα, ιδιαίτερα στο τμήμα Πογωνιάς – Βαθυαβάλη.

Επίσης πρανή υλικά έχουν προκαλέσει μείωση της διατομή της αρκετών οδών και σε αρκετές περιπτώσεις την ολική διακοπή της κυκλοφορίας. Υπάρχων αγροτικοί δρόμοι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι έχουν αποξηλωθεί τμηματικά και έχουν καθιστοί απροσπέλαστοι λόγω δημιουργίας ανώμαλου οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των δημοτών καθώς και όλων όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και στην πρόσβαση στις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην εν γένει περιοχή. Η μη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις δημιουργεί έντονα προβλήματα επιβίωσης ιδιοκτητών και εργαζομένων σε αυτές, καθώς και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Οι εργασίες αποκατάστασης των δρόμων είναι άκρως αναγκαίες, πρέπει να γίνουν άμεσα διότι με την παρούσα κατάσταση εγκυμονεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος των διερχομένων λόγω της πολύ κακής κατάστασης του οδοστρώματος, επιπλέον στην εν λόγω περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες την συγκεκριμένη περίοδο τίθενται σε λειτουργία και με την υπάρχουσα κατάσταση τίθεται θέμα λειτουργίας και βιωσιμότητας τους.

Επίσης με δεδομένο ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη σε 6 μήνες , οι εργασίες θα πρέπει να επισπευστούν ώστε η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει άμεσα, χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα, με κίνδυνο την επιδείνωση των συνεπειών.

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.