Ακαρνανικά Νέα

Για τη Γερμανία αναχώρησε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, όπου συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη, θα επισκεφθούν την επαρχία  Vorpommern-Greifswald, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής που οργάνωσε η Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Ο κ. Φαρμάκης και τα μέλη της αποστολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να συναντηθούν με τον Έπαρχο Michael Sack και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουν για τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοικητικών φορέων των δύο περιοχών, καθώς επίσης και την άντληση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς  της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας,  του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της επίσκεψης προγραμματίζεται επίσκεψη και ξενάγηση της αποστολής της Δυτικής Ελλάδας σε πρότυπες μονάδες αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς και σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς επίσης στο διάσημο ινστιτούτο Friedrich Loeffler, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Τροφίμων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Καταναλωτή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας και είναι αρμόδιο για την υγιεινή των οικόσιτων ζώων και την προστασία από ασθένειες.

Η αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα επιστρέψει την Κυριακή 22 Μαΐου 2022.