Ακαρνανικά Νέα


Το  Δ’  τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας  ΣτΕ  ακύρωσε  την υπουργική απόφαση με την οποία η ποικιλία Καλαμών χαρακτηρίστηκε συνώνυμη της προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ ‘’ Ελιά Καλαμάτας ’’.

Μετά την απόφαση κανείς εκτός της Μεσσηνίας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το << Kalamata Oliver >>. Οι ελιές καλαμών στην παγκόσμια αγορά θα βγαίνουν με την ένδειξη πχ ελιές καλαμών Αγρίνιο η ελιές καλαμών Μεσολόγγι.

Ο περιφερειάρχης ωστόσο , απλά και αβασάνιστα αφού ΕΧΑΣΕ μια ακόμη ΕΥΚΑΙΡΙΑ δήλωσε ότι θα βρούμε άλλες λύσεις να στηρίξουμε τους παραγωγούς και το προϊόν.

Η εξέλιξη μας λυπεί γιατί οι ελιές καλαμών  παραμένουν εθνικό προϊόν αιχμής, εξαγώγιμο  και για την  Αιτ/ νία που παράγει το 90 % της εγχώριας ποικιλίας, ήταν και είναι Μείζον Θέμα.

Οι Ελαιοπαραγωγοί και η τοπική οικονομία θα συνεχίσουν μέσα στην βαθιά ύφεση και κρίση να χάνουν και να δυσκολεύονται περισσότερο.

Αλήθεια κ Φαρμάκη

Γιατί δεν συντονίσατε σωστά στην προετοιμασία του φακέλου με όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς ?.

Δεν παρακολουθούσατε ότι και η πλευρά της Καλαμάτας είχε περισσότερους συμμάχους και έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον και προετοιμάστηκε ποιο μεθοδικά.

Γιατί δεν επιδιώξατε καλύτερη Κυβερνητική υποστήριξη, εφ’ εφόσον το ίδιο το υπουργείο έχει χρέος να υπερασπίσει το Δημόσιο συμφέρον  και το δημόσιο συμφέρον είναι το συμφέρον των πολλών και της χώρας ?.

Δεν γνωρίζατε ότι το Υπουργείο το έπαιζε Πόντιος Πιλάτος γιατί η πλευρά της Μεσσηνίας είχε περισσότερους κυβερνητικούς συμμάχους.

Μην ερμηνεύσετε ότι με την προσέγγισή μας ζητούσαμε παρέμβαση στην δικαιοσύνη, από εμάς  ΠΟΤΕ αυτή η αντίληψη, αλλά καλύτερη προετοιμασία και συντονισμό ΝΑΙ το ζητούσαμε.

Τώρα μετά την ΗΤΤΑ τρέχετε αλλά πλέον είναι αργά και οι όροι ποιο δυσμενείς.

Προφανώς να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς θα βοηθήσουμε όπου χρειαστεί αλλά έρχεστε μετά το ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ.

Μετράτε πλέον Χαμένες ευκαιρίες.