Ακαρνανικά Νέα

Η συνεπής στάση της παράταξής μας για την στήριξη της Κορινθιακής σταφίδας έφερε αποτέλεσμα

Η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από πρωτοβουλία και εισήγηση της παράταξής μας κατέληξε σε ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των παρατάξεων για την στήριξη των σταφιδοκαλλιεργητών, του προϊόντος και των εξαγωγικών επιχειρήσεων και ενώσεων.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής

Ως Περιφερειακό συμβούλιο ζητούμε  την στήριξη του προϊόντος και των σταφιδοπαραγωγών καθώς και των εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να μην καταρρεύσει σε δύο μήνες από σήμερα η τιμή της σταφίδας με κίνδυνο να καταστεί παντελώς ασύμφορη και μη αποδοτική η καλλιέργεια της και οι αγρότες μας να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια  και έτσι να αφανιστεί ένα δυναμικό αγροτικό εξαγώγιμο προϊόν για τη χώρα μας.

Πρέπει άμεσα να εφαρμοσθούν τα μέτρα  της απόσυρσης των αποθεμάτων της κορινθιακής σταφίδας για<< απόσταξη κρίσης>>, και ο <<πράσινος τρύγος>>, ώστε μέσω αυτών να στηριχθούν  οι εξαγωγικές επιχειρήσεις συνεταιριστικές ενώσεις και ιδιώτες αλλά και γενικότερα το προϊόν της κορινθιακής σταφίδας  κατά συνέπεια και οι παραγωγοί και το προϊόν.

Η παράταξή μας θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους αγρότες, θα υπηρετεί το δίκαιο και θα διεκδικεί με αποτελεσματικό τρόπο για τον τόπο μας.

Μπροστά μας είναι ο δρόμος.