Ακαρνανικά Νέα

Το δρόμο για την επιστροφή αναδρομικών εκατομμυρίων ευρώ σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας ανοίγει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 504/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η θέσπιση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) είναι αντισυνταγματική. Οι κρατήσεις είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται την πρώτη περίοδο των Μνημονίων οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Το ύψος των αναδρομικών ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ). Υπολογίζεται πως περίπου 500.000 συνταξιούχοι έχασαν κατά μέσο όρο 25.000 ευρώ στο διάστημα της παρακράτησης για την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Τα αναδρομικά θα είναι πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, για όσους είχαν ασκήσει αγωγή ή είχαν υποβάλλει την αίτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ για διακοπή της παραγραφής.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος καλεί την κυβέρνηση:

  • Nα συμμορφωθεί άμεσα με το διατακτικό της απόφασης,
  • Nα επιστρέψει έντοκα σε όλους τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους τα αντισυνταγματικώς και παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και
  • Nα καταργήσει την παράνομη ΕΑΣ εφεξής με νόμο που θα ψηφιστεί άμεσα από τη Βουλή.

Documento