Ακαρνανικά Νέα

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας προέβη στη συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της κοινότητας Θυρίου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των Δημοτών μας.
Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιείχε τις εξής εργασίες:

• Εργασίες καθαριότητας των δρόμων με την κοπή κλαδιών εκατέρωθεν του οδικού δικτύου .
• Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα-επούλωση λάκκων και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας( προς δεξαμενή)
• Διαχείριση ομβρίων υδάτων.

Οι εργασίες οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Θυρίου προχωρούν, όπως προχωρούν και θα προχωρήσουν και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Πάρα το γεγονός, ότι κάποιοι καταφεύγουν σε ενστάσεις και πρόσφυγες, οι οποίες έχουν σκοπό να καθυστερήσουν τα έργα, λόγω των επερχόμενων εκλογών( σε ένα έτος) .

Επιπροσθέτως, δεν κατανοούν ,ότι τα έργα αφορούν τους Δημότες και όχι εμάς ! Οι Δημότες γνωρίζουν και μπορούν κρίνουν καλύτερα απ’ όλους!

H πορεία μας λοιπόν, προς τα έργα συνεχίζεται αδιάκοπα, με εργατικότητα και αφοσίωση. Το Θύριο αποτελεί εξάλλου, ένα μέρος στο οποίο οι κάτοικοι ασχολούνται με τους πρωτογενείς τομείς παραγωγής, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Συνεπώς, οι ενέργειες μας αποσκοπούν στην διευκόλυνση των καθημερινών αναγκών των Δημοτών μας, προσφέροντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στα κτήματά τους.

Επιπλέον ,συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας τους, καθώς και στη μείωση φθορών των κινούμενων οχημάτων .Τέλος, στοχεύουν στην παραμονή του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή και στη δημιουργία ενός καλύτερου κλίματος επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ως Δημοτική Αρχή, βρισκόμαστε πάντα κοντά στους Δημότες μας, προσπαθώντας να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τη ζωή τους, σε όλα τα Δημοτικά μας διαμερίσματα, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας.

Δύναμη Πολιτών Συνεχίζουμε!
Δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας
Γεώργιος- Θεόδωρος Αποστολάκης.