Ακαρνανικά Νέα

«Το στείρο “όχι” απέναντι σε μία σημαντική πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, δυστυχώς μας γυρνάει πίσω, σε εποχές όπου η αντιπολίτευση γινόταν μόνο για την αντιπολίτευση και τα μικροπολιτικά παιχνίδια υπερτερούσαν των πραγματικών συνθηκών και αναγκών της κοινωνίας.

Πρόκειται για μία παλαιοκομματική αντίληψη που η κοινωνία έχει ήδη καταδικάσει» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, στον απόηχο της καταψήφισης από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου, του θέματος «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».


Όπως τονίζει ο κ. Φίλιας, το σχέδιο του νέου Οργανισμού, διαμορφώθηκε μετά από μακρά περίοδο επιστημονικής μελέτης και ανάλυσης δεδομένων, συνεντεύξεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και αμφίδρομης ανατροφοδότησης μέσω οργανωμένης ψηφιακής και δια ζώσης διαβούλευσης με στόχο να αποτελέσει το «εργαλείο» για την εξυπηρέτηση των στόχων της Περιφέρειας για την επόμενη δεκαετία.


Μία από τις κυρίαρχες μνείες του νέου σχεδιασμού ήταν η ενίσχυση ενός συστήματος διοίκησης, ώστε να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η διατήρηση νευραλγικών τμημάτων με αρμοδιότητες που αφορούν την ύπαιθρο, εκτός της έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επίσης, η δημιουργία ενός μηχανισμού ενοποίησης διαδικασιών με παράλληλη ενίσχυση της αποκέντρωσης και στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών στο σημείο που δημιουργούνται αλλά και η δημιουργία νέων οργανικών μονάδων που θα καλύψουν σύγχρονες ανάγκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια (ανάγκη αυτοδύναμης διαχείρισης του ΕΠΑ, ανάγκη για μια συγκροτημένη ψηφιακή μετάβαση σε όλη τη δομή της διοίκησης), την άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στις Περιφέρειες με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος) ή την κάλυψη σημαντικών αναγκών επαρκέστερη αντιμετώπιση διοικητικών αναγκών που προέκυψαν μέσα από την πρακτική και εμπειρία (ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταφοράς μαθητών, προμήθειες, κλπ).


«Η αναμόρφωσή του Οργανισμού της Περιφέρειας είναι μία αναμφισβήτητη ανάγκη και το αποτέλεσμα του σχεδιασμού μας ήταν συνισταμένη της συνεισφοράς όλων και πρωτίστως του προσωπικού της Περιφέρειας, που έφτασε στο τέλος του μετά από 1,5 χρόνο διαβούλευσης και είχε τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της επιστημονικής γνώσης. Κατά κοινή ομολογία, παρότι έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από την δημιουργία της αιρετής περιφέρειας και την ένταξη σε αυτήν των Νομαρχιών, οι παθογένειες τους εξακολουθούν, σε σημαντικό βαθμό, να υφίστανται.

Για τον λόγο αυτό, διαμορφώσαμε ένα ρεαλιστικό και σύγχρονο σχέδιο, στο οποίο η αντιπολίτευση, χωρίς πραγματικούς λόγους, έθεσε ανάχωμα. Η καταψήφιση του νέου Οργανισμού σημαίνει, όχι στην αποκέντρωση υπηρεσιών, όχι στην επίσπευση των πληρωμών, όχι στην ποιοτική παραγωγική εργασία των υπαλλήλων της Περιφέρειας και στο κίνητρο παραγωγικότητας μέσω της αύξησης των θέσεων ευθύνης, όχι στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδιαίτερα, των πολιτών της υπαίθρου, των αγροτών και κτηνοτρόφων μας. Τελικά, ένα μεγάλο όχι στην ίδια την πρόοδο.

Λυπάμαι γιατί η αντιπολίτευση επιλέγει τον δρόμο του χθες, αν και αναγνωρίζει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Λυπάμαι γιατί με την ψήφο της θέλει να κρατάει την Περιφέρεια στο χθες και να βάλλει κατά της κοινωνίας…» κατέληξε ο κ. Φίλιας.