Ακαρνανικά Νέα

Στην διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον ορισμό αναδόχου βρίσκεται το παραπάνω έργο που κατάφερε και πήρε η Δημοτική Αρχή και που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το αντικείμενο του έργου είναι η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.

Αναλυτικά θα γίνουν εργασίες στην ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ (Θυρρειο,Παλιονήσι, Δρυμός, Παλιάμπελα, Αγιος Νικολαος- Μοναστηράκι ), στην ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (Πλαγιά, Περατιά, Πογωνιά, Πάλαιρος, Σκλάβαινα) και στην ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΩΣ (Κονοπίνα, Τρύφου, Κομπωτή, Λουτράκι) , δηλαδή σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου μας.

Η βελτίωση συνίσταται στην κατασκευή υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση καθ όλο το μήκος και το πλάτος του με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.

Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων υδάτων και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του δρόμου.

Θα γίνει σήμανση των δρόμων με πινακίδες επικινδύνων θέσεων και ρυθμιστικές καθώς και τελική διαγράμμιση του οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας τουλάχιστον στις δύο πλευρές της διατομής των δρόμων.
Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Δύναμή Πολιτών. Διεκδικούμε, αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε έργα που στηρίζουν τους αγρότες. Δημιουργούμε υποδομές και είμαστε πάντα στο πλευρό των αγροτων.