Ακαρνανικά Νέα

Έπειτα από συνεχείς επαφές του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας ΝΔ, κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη καθώς και του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας κ. Γεώργιου Αποστολάκη  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότηση-επιχορήγηση του έργου Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στα Υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» του Έργου «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Το προτεινόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο Ανάκαμψης και είναι προϋπολογισμού 10.504.806,77€.  Και περιλαμβάνει αναλυτικότερα:

– Έργα συλλογής των λυμάτων με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μοναστηράκι.

– Έργα μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού αυτού στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της Βόνιτσας με την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς καθώς και την απαιτούμενη αντιστοίχως επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας .

– Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου για ενεργειακή αυτοτέλεια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.

Για την επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) συγκεκριμένα προτείνεται :

– Η μετατροπή της υφιστάμενης γραμμής  βιολογικής βαθμίδας παρατεταμένου αερισμού από συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών ,προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ εντός των υφιστάμενων δεξαμενών ελαχιστοποιώντας την απαραίτητη για νέα έργα ΠΜ.

– Η αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας της ΕΕΛ υπολογίζεται σε 8.000 ι.κ.  από 5.000 που ήταν κατασκευασμένη δυναμικότητα της, μέχρι και σήμερα.

-Με την προτεινόμενη τεχνική λύση ουσιαστικά στην ίδια έκταση( εντός των υφιστάμενων υποδομών) πραγματοποιείται η επέκταση της  ΕΕΛ ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων αφού η εκροή του διηθήματος  των μεμβρανών υπερδιήθησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου MBR είναι αντίστοιχη τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

Ως εκ τούτου ουσιαστικά στην ίδια έκταση (εντός των υφιστάμενων υποδομών):

Επιτυγχάνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, καθιστώντας ικανή την εκροή ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθεί μελλοντικά είτε προς άρδευση ή για βιομηχανική χρήση.

Πρόκειται για ένα έργο που βοηθάει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής  και αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Μοναστηρακίου.

Ο κ. Καραγκούνης, θα ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά τον Υπουργό κ. Σκρέκα για το ενδιαφέρον που επέδειξε επί του θέματος και την έγκριση της χρηματοδότησης,  τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για όλες τις από μέρους τους ενέργειες για την έγκριση του ανωτέρω. 

agrinio24.