Ακαρνανικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείο μας τίθεται σε επαναλειτουργία το Οδοντιατρικό Ιατρείο από Πέμπτη 17/03/2022.

Η προσέλευση θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ:2645360190-195.

Για τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους θα πραγματοποιούνται τρείς φορές το μήνα και απογευματινά ραντεβού.

Ο  Διοικητής του Νοσοκομείου

ΜΠΑΚΑΒΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

lefkasnews.gr