Ακαρνανικά Νέα

Σε ανακοίνωσή του, ο Βοηθός Περιφερειάρχη, αρμόδιος για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Έγγειες Βελτιώσεις, Γιώργος Κοντογιάννης, αναφέρει τα εξής:

«Με πραγματική έκπληξη διάβασα την ανάρτηση του κ. Κατσούλη, αυτή τη φορά ως Οινολόγου και μάλιστα ειδικού επί θεμάτων ΚΟΑ Οίνων, να βροντοφωνάζει το δικαίωμα της Αιτωλοακαρνανίας να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Προώθησης Οίνων που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλό θα ήταν όμως, ο κ. Κατσούλης εκ της ιδιότητάς του να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται καλύτερα τι ισχύει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή.

Με την Αριθ. Πρωτ.:850/199781/21-7-2020 Πρόσκλησή του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Τμήμα Οίνου, προκήρυξε το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες», σύμφωνα με την αριθ. 491/62337/27.03.2019 ΚΥΑ (Β′ 1549) όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ αριθ. 976/148727/20.6.2019 (Β΄2554) και αριθ. 782/181320/ 6.7.2020 (Β΄2936), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΚΟΑ (Κοινή Οργάνωση Αγοράς) Οίνου – «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα σε αμπελοοινικές περιοχές οίνων ΠΟΠ ΠΓΕ να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν εκλεκτούς οίνους πιστοποιημένους ως  ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπάρχει ο εξής αριθμός οινοποιείων:

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 23 οινοποιεία με συνολική παραγωγή 27.774 εκατόλιτρα ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 6 οινοποιεία με συνολική παραγωγή 1.587 εκατόλιτρα ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων

• Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 4 οινοποιεία τα οποία όμως δεν παράγουν πιστοποιημένους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Στη βάση αυτή, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το σύνολο των ανωτέρω επιχειρήσεων από Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας και, κατόπιν μέτρησης του ενδιαφέροντος τους και των συγκεκριμένων απαιτήσεων της νομοθεσίας, επιλέχθηκαν τα παρακάτω ΠΟΠ/ΠΓΕ προς προώθηση σε τρίτες χώρες:

ΠΓΕ Αχαΐα, ΠΓΕ Ηλεία, ΠΓΕ Λετρίνοι

ΠΓΕ Πλαγιές Αιγιαλείας

ΠΟΠ Μοσχάτο Πατρών

ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών

ΠΟΠ Μοσχάτο Ρίου

ΠΟΠ Πάτρα

Όλα τα παραπάνω ΠΟΠ/ΠΓΕ περιλαμβάνονται στην Κοινοτική Βάση δεδομένων E-bacchus που αφορά τους Οίνους  και περιέχει:

• Τις Προστατευόμενες Ονομασίες  Προέλευσης και Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις  της Ε.Ε. σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.

• Τις προστατευόμενες στην ΕΕ γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης τρίτων χωρών βάσει των διμερών συμφωνιών για το εμπόριο οίνου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις εν λόγω τρίτες χώρες.

• Τις παραδοσιακές ενδείξεις που προστατεύονται στην ΕΕ.

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης πρόσκλησης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέπραξε με τα Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας ως εκπροσώπους των επιχειρήσεων στις μόνες Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν στα όριά τους οινοποιεία τα οποία παράγουν οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ για την ανάπτυξη και υποβολή πρότασης για την προώθηση οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ  σε αγορές Τρίτων Χωρών, και συγκεκριμένα: Ιαπωνία και Κορέα.

Κατά συνέπεια, ο κ. Κατσούλης, αφού δεν το γνωρίζει, καλό είναι να ξέρει ότι η Αιτωλοακαρνανία, ασφαλώς και παράγει κρασί και διαθέτει οινοποιεία, μόνο που αυτά δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις που το πρόγραμμα θέτει.

Αντί λοιπόν να μέμφεται μία Περιφερειακή Αρχή που άμεσα και με κάθε τρόπο προωθεί τα συμφέροντα της Δυτικής Ελλάδας, θα ήταν καλό να μας εξηγήσει γιατί ο ίδιος μετά από τόσες δημόσιες θέσεις που έχει υπηρετήσει, δεν σκέφτηκε ποτέ να υποβάλλει φάκελο για να πιστοποιήσει η Αιτωλοακαρνανία κάποια ποικιλία οίνου ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Από την πλευρά μου, όμως, σας ενημερώνω ότι σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύουμε συστηματικά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ονομασίας προέλευσης για το σύνολο των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής μας  και την αποτελεσματική προώθησή τους στις διεθνείς αγορές και ως εκ τούτου ήδη ετοιμάζουμε φακέλους για να πιστοποιήσουμε ως ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ πάνω από δέκα εμβληματικά προϊόντα της περιοχής μας, μεταξύ των οποίων και η Μαλαγουζιά Αιτωλοακαρνανίας. Με αυτόν το τρόπο προετοιμάζουμε το έδαφος για να μπορέσει και η Αιτωλοακαρνανία να έχει αυτό που εσείς και οι πολιτικές που υποστηρίξατε, τις στέρησαν,

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι πριν λίγους μήνες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέπραξε με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και υπέβαλε  πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ με ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης των αλιευμάτων μας, των εξαιρετικών προϊόντων των λιμνοθαλασσών της Αιτωλοακαρνανίας, σε έξι χώρες – ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΑΕ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης και αναμονής αποτελεσμάτων.

Και δεν σταματάμε εδώ: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω και την υποβολή πρότασης στον Κανονισμό 1144 για την προώθηση των επιτραπέζιων ελιών,  απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Ευτυχώς, αγαπητέ κ. Κατσούλη, οι εποχές της αδράνειας και της μοιρολατρίας στη Δυτική Ελλάδα, πέρασαν. Και οι εποχές που η Αιτωλοακαρνανία αισθανόταν «φτωχός συγγενής» ήταν οι εποχές των δικών σας πολιτικών επιλογών. Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή διεκδικεί, αξιοποιεί κάθε εργαλείο, κάθε ευρωπαϊκό πόρο, κάθε ευκαιρία και προοπτική για να δώσει στην ντόπια αγροδιατροφή, ταυτότητα και εξωστρέφεια, ισχύ και αξία.

Μέλημά μας να δώσουμε στα τρόφιμα και τα ποτά του τόπου μας την υπεραξία που τους αξίζει. Και το κάνουμε με έργα, όχι με λόγια!

Έτσι αποδεικνύουμε εμείς, αγαπητέ κ. Κατσούλη, την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Δεν κλαίμε ποτέ πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα. Εμείς φροντίζουμε να γεμίζουμε την καρδάρα προς όφελος των συμπολιτών μας και όχι να πετάμε «φωτοβολίδες στον αέρα». Καλύπτουμε τις αδυναμίες του χθες, φτιάχνουμε το αύριο που μας αξίζει».