Ακαρνανικά Νέα

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, που εκπονεί ο ΟΑΕΔ, με τίτλο «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ», επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό από τα μητρώα του ΟΑΕΔ με την ειδικότητα εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου (αριθμός θέσεων 3) συνολικής διάρκειας 2 ετών.

Καλούμε τους ανέργους ηλικίας 55 έως 67 που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ανεργίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με την προαναφερθείσα ειδικότητα, να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ Λευκάδας προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή, την οποία θα προσκομίσουν στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.