Ακαρνανικά Νέα

“Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία της Κτηματικής υπηρεσίας για την εκμίσθωση Καντίνων , να δηλώσουν το σημείο που επιθυμούν στην Τεχνικη Υπηρεσια του δήμου στο τηλ 2643022289- 2643022224, [email protected].

Εφόσον το σημείο αυτό εγκριθεί απο την Κτηματική θα βγει σε ηλεκτρονική δημοπρασία και θα ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα του διαγωνισμου .

Ο Δήμος θα στείλει την γνώμη του , μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων εκμισθωτών και τελική απόφαση θα την έχει η Κτηματική Υπηρεσια .

Καταληκτική ημερομηνία η Δεύτερα 11-3-24.”