Ακαρνανικά Νέα

Είμαστε στην Ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την καινούργια πενταμελής επιτροπή επισήμως για τα θέματα Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.

Έχουμε καταθέσει για πρώτη φορά στο Δήμο μας Σχέδιο Δράσης το οποίο θα έρθει σε διαβούλευση στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο και θα αναρτηθεί στην σελίδα του Δήμου.

Καταβάλουμε όσο είναι δυνατόν κάθε δυνατή προσπάθεια για αλλαγή Νοοτροπίας και υλοποίησης ενός δημιουργικού πλάνου που θα βγάλει την Ρετσίνια του Δήμου μας όσον αφορά τους τετράποδους Φίλους μας.

Αποφασίζουμε:

Α.- Τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, αποτελούμενη από τους:

  1. Σωτήριο Καπότη του Αθανασίου Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα σχετικά με την φροντίδα των αδέσποτων ζώων για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά του την Αθηνά Βέμη Καρέλου του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος
  2. Δημήτριο Κυρίκο του Παντελή εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου AKTION WATCH ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Μαυρίδη του Γεωργίου
  3. Γεωργία Τσαβαλά του Κωνσταντίνου εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου AKTION WATCH ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αθανασία Μιχελή του Χρήστου.
  4. Ειρήνη Χαρμπούρου του Αλέξανδρου εκπαιδεύτρια σκύλων, ως τακτικό μέλος και
  5. Ελπίδα Ευαγγελοπούλου του Γεωργίου κτηνίατρο, ως τακτικό μέλος

Β.- Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021.