Ακαρνανικά Νέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ» του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (αρθρ. 67Α Ν.3852/2010)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (1ου διμήνου), κατά το αρθρ. 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΛΑΪΣ» στην Βόνιτσα (σύμφωνα με την αρίθ. 219/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη στις 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση έως και την 22η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου                            (εγγράφως  ή           ηλεκτρονικά                                στο                         email: [email protected] ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων ορίζεται η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ