Ακαρνανικά Νέα

Στο project αυτό που ονομάζεται «The Glocal Deterioration on Nature», συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Τουρκία και την Ιορδανία.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές που συμμετέχουν να μελετήσουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εποχή ο πλανήτης, τη συνολική υποβάθμιση της φύσης εξαιτίας αυτών των προβλημάτων και να προτείνουν λύσεις.

Να συνειδητοποιήσουν πως οι μικρές αλλαγές σε τοπικό και προσωπικό επίπεδο, έχουν τη δύναμη να φέρουν τις μεγάλες αλλαγές, να σώσουν τη φύση και να βελτιώσουν τη ζωή στον πλανήτη.

Η συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων και διαφορετικών χωρών μόνο οφέλη μπορεί να έχει. Δίνει  στο μαθητή την ευκαιρία να αναπτύξει μια ευρύτερη κατανόηση του κόσμου. Να ενισχύσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, όπως η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άτομα διαφορετικής κουλτούρας και πολιτισμού. Να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και πολιτισμικών στοιχείων.

Να βελτιώσει τις  γνώσεις του σε διάφορους τομείς, όπως, στις ξένες γλώσσες και στην τεχνολογία.

Συνολικά η συνεργασία σε αντίστοιχα προγράμματα εμπλουτίζει την εκπαιδευτική εμπειρία του μαθητή και του προσφέρει πολλές ευκαιρίες για γνωστική, και  προσωπική ανάπτυξη.

agriniopress