Ακαρνανικά Νέα

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Θέμα: Επανειλημμένες αδικίες στη μοριοδότηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούντων στο αεροδρόμιο του Ακτίου 

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη συνέχιση του εσφαλμένου συστήματος μοριοδότησης που δημιουργεί αδικίες σε βάρος των στρατιωτικών που υπηρετούν στο αεροδρόμιο Ακτίου. 

Κύριε Υπουργέ,

Με τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4528/27-02-2020 και 1821/17-11-2020 ερωτήσεις μου, σας είχα θέσει το ζήτημα της αδικίας στη μοριοδότηση που υφίστανται στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο Α/Δ Ακτίου.

Απαντώντας στην τελευταία ανωτέρω ερώτηση, μας ενημερώσατε ότι το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ολοκλήρωσε τις προτάσεις του που αφορούν στην τροποποίηση της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία, Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18 (Β ́468), στις οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλήφθηκε η μοριοδότηση της ΜΥ FΟΒ Ακτίου. Υπογραμμίσατε, δε, ότι το σύστημα μοριοδότησης βρισκόταν υπό επικαιροποίηση με σκοπό την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των στελεχών.

Σήμερα, ωστόσο, τέσσερις μήνες μετά, όχι μόνο δεν έχει μεσολαβήσει καμία ενημέρωση των υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης FOBΑκτίου για την επικαιροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου προς αποκατάσταση των αδικιών, αλλά ούτε- ακόμη- έχει ενσωματωθεί η νέα ονομασία της Μονάδας στους πίνακες της διαταγής μοριοδότησης. Αυτό συνεπάγεται ότι στελέχη της εν λόγω Μονάδας που μετατέθηκαν από το Α/Δ Ακτίου, λόγω μοριοδότησης,  να αδικούνται από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας λιγότερα μόρια από όσα κανονικά θα είχαν. Ως εκ τούτου, είτε δεν παραμένουν στον τόπο προτίμησής τους, είτε δεν μετατίθενται στον τόπο προτίμησής τους.
 
Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Θα προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αρθούν οι αδικίες κατά τη μοριοδότηση σε βάρος των υπηρετούτων στρατιωτικών στο Α/Δ Ακτίου;
  2. Πότε θα συμπεριληφθεί η νέα ονομασία της Μονάδας Υποστήριξης FOB ΑΚΤΙΟΝ στο παράρτημα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης;

Ο ερωτών βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος