Ακαρνανικά Νέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας” θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων στους δικαιούχους (ΕΕΕ, ΤΕΒΑ).

Στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου από τις 09.00 έως τις 14.00.

Στον Δημοτική Κοινότητα Μεδεωνος η διανομή θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο και στην Δημοτική Κοινότητα Ανακτορίου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Βόνιτσας.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι ΤΕΒΑ από τις περιοχές ΠΑΛΑΙΡΟΥ, ΠΟΓΩΝΙΑΣ και ΠΛΑΓΙΑΣ θα παραλάβουν τα προϊόντα από το Κλειστό Γυμναστήριο της Βόνιτσας.

Η Κοινωνική  Σύμπραξη έχει αναλάβει την ειδοποίηση των ωφελούμενων – με sms και τηλεφωνικά- προκειμένου να παραβρεθούν στο σημείο διανομής τις συγκεκριμένες ώρες.

Επιτρέπεται να παραλάβει οποιοδήποτε μέλος που αναγράφεται στην αίτηση του ωφελούμενου με ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής) και επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του εξουσιοδοτούντος ωφελούμενου.