Ακαρνανικά Νέα

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση δύο πλωτών εξεδρών στο Βορειοανατολικό τμήμα του Λιμανιού της Παλαίρου, μήκους 60 μ. και 32 μ. αντίστοιχα.

Το έργο με τίτλο «Μελέτη, προμήθεια, και τοποθέτηση δύο πλωτών εξεδρών στο λιμάνι Παλαίρου», χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Στις εξέδρες θα μπορούν να ελλιμενίζονται περίπου 45 σκάφη αναψυχής, αυξάνοντας την δυναμικότητα του λιμανιού στις 90 θέσεις συνολικά.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν παροχές (πίλαρ) νερού, ρεύματος και ιντερνέτ προκειμένου οι επισκέπτες να έχουν τις απαραίτητες για την διαμονή τους υπηρεσίες.

Με το έργο αυτό, ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ανταποκριθήκαμε τόσο στις ανάγκες της μεγάλης ζήτησης που έχει το λιμάνι, όσο και στην ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Εκ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου