Ακαρνανικά Νέα

Μελέτες και αποτελέσματα τοπικών ερευνών και δράσεων θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και Ιταλών, στο διήμερο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει το Διήμερο Τελικό Συνέδριο του έργου, στο Αίγιο.  

Έλληνες και οι Ιταλοί εταίροι του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,ηΠεριφέρεια Ηπείρουκαι η Περιφέρεια Απουλίας, θα παρουσιάσουν τις μελέτες τους με τα αποτελέσματα των τοπικών ερευνών και δράσεων. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι, οι οποίοι είχαν και ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.  Παρεμβάσεις από την πλευρά της κοινής γραμματείας του InterregV/AΕλλάδα – Ιταλία 2014/2020, θα κάνουν ο Gianfranco Gadaleta και η Χρυσούλα Πιερρή.

Συνολικός σκοπός του «CI-NOVATEC» είναι η ενίσχυση της απόδοσης των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού, παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορίες που έχουν αντληθεί από επισκέπτες και τουρίστες των περιοχών. Οι Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters), αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας.

Τα Περιφερειακά Δίκτυα αποτελούνται από εκπροσώπους των Τοπικών Τουριστικών Clusters και πιο συγκεκριμένα από εκπροσώπους Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διαχειριστών σημείων ενδιαφέροντος (ιστορική & φυσική κληρονομιά), διαχειριστές ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (πολιτιστική κληρονομιά), καθώς και εκπροσώπους τοπικών Δήμων, Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Σκοπός των Περιφερειακών Δικτύων είναι η αναβάθμιση του τοπικού οικοσυστήματος τουρισμού.

Το Τελικό Συνέδριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ελλήνων και των Ιταλών εταίρων, θα μεταδοθεί και μέσω διαδικτύου, σε live streaming μέσω της σελίδας του έργου στο Facebook@InterregCINovatec. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αιγιαλείας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 15:00 και στις 28 Σεπτεμβρίου2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Τους χαιρετισμούς τους θα απευθύνουν στο κοινό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος και ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Στο συνέδριο θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει η πανδημία COVID-19.

https://www.interregcinovatec.eu/