Ακαρνανικά Νέα

Στα διαδικτυακά εγκαίνια του δικτύου RegHub 2.0 συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης την Τετάρτη 3 Μαρτίου.

Το δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει ως στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. για την παρακολούθηση της επιτόπιας επίδρασης των πολιτικών της ΕΕ στην εποχή της επιδημίας του COVID-19 με στόχο να δοθούν αποτελεσματικές απαντήσεις. Οι νέοι κόμβοι περιλαμβάνουν 46 μέλη, 10 παρατηρητές και έναν συνεργαζόμενο φορέα. Έχουν συγκροτηθεί ως υποομάδα της πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως έχει επισημάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας: «η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο RegHub 2.0. θα της δώσει τη δυνατότητα να προωθήσει  δράσεις και συμφέροντά της με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Μέσω της συμμετοχής στο RegHub 2.0. η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και δικτύωσης συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ».  

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Καλωσορίζω θερμά τη νέα γενιά περιφερειακών κόμβων. Τα σημεία επαφής του δικτύου RegHub αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά για τη γεφύρωση του χάσματος διαβούλευσης μεταξύ των Βρυξελλών και των Περιφερειών μας. Λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση από εκείνους που βιώνουν καθημερινά την επίδραση των πολιτικών της ΕΕ στη ζωή των ανθρώπων και μπορούν να προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία για τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Για παράδειγμα, χάρη στα σημεία επαφής μας, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την αξιολόγησή της σχετικά με τις οδηγίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, αντλώντας πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του προσωπικού των περιφερειακών νοσοκομείων από την Ανατολική Σλοβενία έως το Alentejo».

Στα εγκαίνια συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών Maroš Šefčovi, ο οποίος τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω το RegHub 2.0 στη νέα πλατφόρμα Fit for Future, η οποία έχει σχεδιαστεί για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ, με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο, δεδομένου ότι διαθέτουν μοναδική εικόνα της κατάστασης εκείνων που επηρεάζονται αμεσότερα. Η συμβολή τους σε θέματα σχεδιασμού και αδειοδότησης των υποδομών του 21ου αιώνα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Καθώς προσπαθούμε να δώσουμε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω επενδύσεων σε οικολογικές, ψηφιακές, αλλά και ιατρικές υποδομές, η συμβολή αυτή μπορεί να έχει πραγματικό επιτόπιο αντίκτυπο».

Ο Michael Murphy, μέλος του κομητειακού Συμβουλίου του Tipperary και Πρόεδρος της Επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECOΝ) της ΕτΠ, επισήμανε: «Από τη στιγμή της ίδρυσής του πριν από μία διετία, το δίκτυο RegHub τελεί υπό τη διαχείριση της επιτροπής ECON της οποίας προεδρεύω. Παρακολουθώ με τεράστια ικανοποίηση την εγκαινίαση του  RegHub 2.0 και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα του δικτύου. Οι σημερινές συζητήσεις επιβεβαιώνουν ότι η βελτίωση της νομοθεσίας και η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής θα πρέπει να μην είναι απλώς κούφιες λέξεις της μόδας στον μικρόκοσμο των Βρυξελλών. Θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών κανόνων και να συνεκτιμούν την εμπειρία των Δήμων και των Περιφερειών μας».

Ο Mark Speich, Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και Πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠυπογράμμισε: «Οι διαβουλεύσεις του δικτύου RegHub παρέχουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, και στις δημόσιες υπηρεσίες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που έχουν αντλήσει από την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το δίκτυο ισχυροποιεί τη φωνή των πολιτών και των οικονομικών φορέων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τέλος, στα εγκαίνια προβλήθηκε βίντεο-αφιέρωμα από Περιφέρειες και Δήμους δηλώνοντας ο καθένας τον θεματικό τομέα στον οποίο έχει εντρυφήσει και για τον οποίο θα παρέχει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου.