Ακαρνανικά Νέα

«Προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή» είναι ο τίτλος της διαδικτυακής ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη23 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου  LIFE-IP ADAPTINGR«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα».

Η δράση συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς, φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (www.adaptivegreece.gr). Η Ημερίδα αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (στο πλαίσιο των μέτρων της πανδημίας COVID-19), στις 09:30-13:00(1η Ενότητα) και 18:00-20:30(2ηΕνότητα)και θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα: https://forms.gle/MYdsdooM1gqt2yJy9 για να τους αποσταλεί η ηλεκτρονική πρόσκληση.

Στην πρώτη ενότητα θα αναλυθούν επιμέρους θεματικές ενότητες, όπως

  • Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Το Σχέδιο για την προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή.
  • Ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματική αλλαγή: μέτρα προσαρμογής και αυτοπροστασίας.
  • Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής  για τη δημόσια υγεία: μέτρα προσαρμογής και αυτοπροστασίας
  • Προσαρμογή των κατοικιών στις νέες κλιματικές συνθήκες.
  • Η συμβολή των πολιτών στην προσαρμογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή.

Στηδεύτερηενότητα θα προβληθούν βραβευμένες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ταινίες για την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη.

Για τη διοργάνωση της ημερίδας υπεύθυνοι φορείς είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ). Το έργοLIFE-IP ADAPTINGRσυγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFEτης Ε.Ε.  και το Πράσινο Ταμείο.

Συνοδευτικό υλικό:

  • Το αναλυτικό ενημερωμένο πρόγραμμα της Ημερίδας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://shorturl.at/mqCE1
  • Το σποτ του προγράμματος LIFE-IP ADAPTINGR:https://youtu.be/w5eGnmXpvNk