Ακαρνανικά Νέα

H τέταρτη συνάντηση του Εταιρικού Σχήματος του έργου «AETHER – Συμμαχία για την αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» – AETHER» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την Περιφέρεια Απουλίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος.

Το έργο AETHER έχει ως στόχο την ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειακών Αρχών διαμέσου της κοινής διαχείρισης διακρατικών sχεδίων δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφορική χρήση θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων.

Στη διάρκεια των εργασιών έγινε παρουσίαση της προόδου του έργου ανά τομέα εργασίας και εταίρο, και συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και την απορροφητικότητα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο προσεχές διάστημα προγραμματίζει την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την δημιουργία κόμβου πολιτικής προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου και τον εκσυγχρονισμό των εκεί εγκαταστάσεων. Προβλέπεται η απόκτηση νέων μέσων και τεχνολογιών όπως τα μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ) και αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας με πρόβλεψη για μελλοντική χρήση του συστήματος ως κόμβου διαχείρισης έκτακτων αναγκών σε συνέχεια Συμφώνου Συνεργασίας που συνυπογράφτηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα) τον Ιούνιο του 2020. Ειδικότερα συζητήθηκε η υλοποίηση της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τους σταθμούς παρακολούθησης των ΣμηΣΑ και των άλλων αισθητήρων για την υποστήριξης λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη της οποίας συνδράμει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τέλος έγινε ανάλυση και προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων και βημάτων για την επίτευξη των στόχων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης επεσήμανε ότι κάθε δράση που ενισχύει την πολιτική προστασία και τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα), αλλά και χρησιμοποιεί υποδομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αεροδρόμιο Επιταλίου) και εξυπηρετεί την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών είναι εξίσου σημαντική.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν η υπεύθυνη οικονομικών του έργου Μαρία Βουτσινά και ο τεχνικός υπεύθυνος Δημήτρης Καραγιάννης. Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κοινής Γραμματείας (Joint Secretary) του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020, η εκπρόσωπος στην Πάτρα (Info-Point Officer) Κατερίνα Καποτά, και εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος από Ελλάδα και Ιταλία.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.