Ακαρνανικά Νέα

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της περιοχής ΣΩΤΗΡΩ, ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, ΡΟΥΓΑ, ΒΑΡΚΟ, ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗ, ΘΥΡΡΕΙΟ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 13/5/2023 και ώρα 08:30 μέχρι 13:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Για αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμη και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κινδύνους ατυχήματος.