Ακαρνανικά Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού και για την διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης της θα υπάρξει διακοπή νερού στην Τ.Κ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ την Τετάρτη 7 Ιουνίου από τις 08.00 το πρωί μέχρι τις 14.00.