Ακαρνανικά Νέα

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η υποστήριξη και η καθοδήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τους Δήμους, σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, προκειμένου να ετοιμαστούν εγκαίρως έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας εντείνουν τις προσπάθειες για επίσπευση των σχετικών αδειοδοτήσεων, προκειμένου φορείς όπως οι Δήμοι να προχωρήσουν τάχιστα στην λειτουργία Συστημάτων Δομών Περιβάλλοντος, καθώς και στην ένταξη νέων έργων.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι τελευταίες αποφάσεις, που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης και αφορούν τους Δήμους Αμφιλοχίας και Αιγιαλείας.

Ειδικότερα, υπογράφτηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αμφιλοχίας (θέση Πλατός), που αφορά εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με δυνατότητα 50 τόνων ημερησίως.  Για το συγκεκριμένο έργο, που ήταν σε αδράνεια για αρκετά έτη, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια  προκειμένου να επαναλειτουργήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης ενέκρινε τη γνωστοποίηση του έργου που αφορά τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στη θέση Τέμενη (πρώην εργοστάσιο Ορφανίδη), του Δήμου Αιγιαλείας, όπου προβλέπεται  η ικανότητα αποθήκευσης αποβλήτων, και η λειτουργία Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής. Αναμένεται έτσι, να δοθεί επίλυση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της εκεί περιοχής.

Σημειώνεται επίσης, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν διευκολύνει στο μέγιστο τις προσπάθειες των Δήμων για ένταξη περιβαλλοντικών έργων, καθοδηγώντας τους σχετικά με τα προαπαιτούμενα του Περιφερειακού Σχεδιασμού, και την έγκαιρη έκδοση σχετικών εγκρίσεων, με κοινό στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, καθώς  και την διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων.