Ακαρνανικά Νέα

Στο Θεματικό Πάρκο Ξυστρή στον Πύργο Ηλείας  θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2021 το Διεθνές Φεστιβάλ «Creative Industries» το οποίο διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Αντικείμενο των εργασιών του, το οποίο θα έχει υβριδική μορφή, είναι οι πολιτιστικές βιομηχανίες.

Οι «Δημιουργικές Επιχειρήσεις» συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς ενίσχυσης της παγκόσμιας      οικονομίας, οι οποίες αποτελούνται από τις τέχνες και τη βιοτεχνία, την αρχιτεκτονική,  την ταινία, τη φωτογραφία, τη μουσική, το θέατρο, τις νέες τεχνολογίες κ.λπ. και έχουν βασική τους δραστηριότητα την «ικανότητα δημιουργίας».

Ο κύριος στόχος είναι να καθιερωθεί ένα Διεθνές Φεστιβάλ συνάντησης των εκπροσώπων της δημιουργικής βιομηχανίας και δημιουργικών ΜμΕ οι οποίοι, έχουν ως βασική τους δραστηριότητα την «ικανότητα δημιουργίας».

Μια πιλοτική διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση των δράσεων του έργου Creative@Hubs στις 3 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, εστιάζοντας στη δημιουργία συνεργατικών χώρων – κόμβων που αφορούν στις δημιουργικές ΜμΕ στον τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, συμμετέχει στο έργο Creative@Hubs ως επικεφαλής εταίρος μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Περιφέρεια Ηπείρου και την  Περιφέρεια της Πούλιας (Ιταλίας).

Η παραπάνω δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους».

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

———————————————————————————————————————–

Περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο email: ([email protected])

Ιστοσελίδα Έργου: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/

https://www.facebook.com/InterregCreativeHubs

https://www.linkedin.com/company/72322650/admin/

https://www.youtube.com/channel/UCDn8mXhH5NoGyir8cN48_eQ

Joint Secretariat Communication Officer

Contact person: Mrs Carmela Sfregola, Tel: +39 3493916007

email: [email protected]

www.greece-italy.eu

Interreg V-A Greece-Italy Programme is a European Territorial Cooperation Programme that aims to help public institutions and local stakeholders to develop cross-border projects and pilot actions and to create new policy, products and services, with the final goal to improve the citizens’ quality of life. Strategically, the programme will enhance innovation in a number of fields such as blue growth, tourism and culture, agro food and cultural and creative industries. Interreg V-A Greece-Italy Programme aims to get maximum return from EUR 123 million financed per 85% by European Regional Development Fund (ERDF) and per 15% by the 2 member states through a national co-financing.