Ακαρνανικά Νέα

Παράταση δόθηκε στην ολοκλήρωση του έργου για την Διπλή Σύνδεση Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφασίστηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 9 Οκτωβρίου του 2024, για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα αναφέρει:
– Μη απόδοση ελεύθερης της ζώνης εκτέλεσης εργασιών του έργου. Μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα οπότε η καθυστέρηση είναι έως σήμερα επτά μήνες.
– Μη έγκαιρη μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή του έργου.
– Δεσμεύσεις περιοχών του έργου λόγω αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών.
– Καθυστέρηση στην έναρξη εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών πρόληψης και αποφυγής κινδύνου στο τμήμα Α του έργου, η οποία επηρέασε την κρίσιμη διαδρομή του έργου, με παρέκκλιση δεκαπέντε μηνών από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
-Όσο αφορά στην 1η Σ.Σ.Ε., η καθυστέρηση στην υπογραφή της επέφερε μετατόπιση της έναρξης των συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνει, κατά επτά μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών, προκάλεσαν σημαντικές δυσχέρειες στην Ανάδοχο, ανατρέποντας τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου.

Η πρώτη παράδοση και το υπόλοιπο

Στις 12 Απριλίου δόθηκε στην κυκλοφορία ο ένας από τους δύο οδικούς άξονες που κατασκευάζονται. Πιο συγκεκριμένα, ο οδικός άξονας Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, μήκους 5 χιλιομέτρων, ο οποίος κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου της διπλής οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τη Βόνιτσα και το Άκτιο.

Το έργο κόστους 48,1 εκατ. ευρώ με ανάδοχο την ΑΚΤΩΡ, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 όταν υπεγράφη η σύμβαση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είναι και η αναθέτουσα αρχή του έργου.

Τώρα σε κατασκευή παραμένει η αποπεράτωση του τμήματος Βόνιτσας – Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χιλιομέτρων και η εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους 7,85 χλμ. Ο αγωγός προβλέπεται να ενωθεί με τον μεγάλο αγωγό Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, ώστε να βελτιωθεί η υδροδότηση του νησιού.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο θα διευκολύνει και θα συντομεύσει τις μετακινήσεις από και προς τη Λευκάδα, καθώς βεβαίως και τη σύνδεση με την Ιόνια και την Αμβρακία Οδό.

Πηγή: https://ypodomes.com/